HENKEL – 27/05/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een man in een wagen die een parkeerplaats zoekt en die geobserveerd wordt door een jonge vrouw die hem een plaats aanwijst en hem helpt om te parkeren. Op het moment dat hij achteruitrijdt ziet hij in zijn achteruitkijkspiegel dat de vrouw haar T-shirt uittrekt en botst hij met zijn wagen tegen een brandkraan. Er spuit een hevige waterstraal uit en de vrouw met ontbloot bovenlichaaam gaat er onder staan en laat een vreugdekreet. Mannenstem : “Op zoek naar de ultieme frisheid. Ontdek de wilde frisheid van Fa showergel. How Fa will you go”. Vervolgens wordt het product in beeld gebracht en ziet men een vrouw die zich inzeept onder een hevige waterstraal. Vrouwenstem : “Ik ga voor Fa showergel refreshing. Het maakt van mijn dagelijkse douche een opwindende ervaring. Gevaarlijk verfrissend voor lichaam en geest”. Mannenstem : “How Fa will you go”.

Motivering van de klacht(en)

Het is choquerend en vernederend dat een vrouw naakt getoond wordt in een reclamespot.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden reeds sinds 1973 gebruik te maken van het thema « naakt » voor de bad- en doucheproducten die gebruikt worden tijdens het wassen, hetgeen een omgeving is waarin men naakt is. Hij benadrukte dat de naaktheid op een respectvolle manier getoond wordt en het bloot geen doel op zich is, doch enkel een middel om het product in een sfeer van frisheid en vitaliteit naar voor te brengen. Hij benadrukte tevens dat moderne, extreme situaties getoond worden om aan te tonen hoever mensen durven gaan om de ultieme frisheid te bereiken. De doelgroep bestaat uit vrouwen en de vrouw in kwestie wordt als positief ingesteld, sterk en onafhankelijk afgebeeld en wordt dus helemaal niet vernederd. Enkel het bovenlichaam wordt in het eerste deel van de spot ontbloot, terwijl in het 2de deel de nadruk veeleer ligt op het douchen en het product. Er werd ook een element humor ingelast om op een originele manier naar de douche te verwijzen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat rekening houdend met de maatschappelijke evolutie en gelet op het verband dat er bestaat met het product (douchegel), deze afbeelding van een naakte vrouw die vooreerst in een irrealistische en karikaturale situatie wordt getoond niet aanstootgevend, vernederend of onfatsoenlijk overkomt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: HENKEL
Product/Dienst: Fa douchegel
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/05/2003