HENKEL – 26/04/2001

Beschrijving van de reclame

Een folder met als titel : “De helderheid van de zon met een Instanet kijk. De mooiste kijk op de lente”, toont een kind gekleed als een cowboy die zijn waterpistool richt op zijn moeder die het glas van een venster aan het kuisen is met een Instanet spray. Het glas scheidt hen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als weinig verantwoord, zelfs indien het idee grappig is, is het niet zonder gevaar, want een kind kan de scheiding van het venster niet altijd opmerken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de foto in kwestie deel uitmaakt van een geheel van foto's waar het kind in de nabijheid van de moeder wordt getoond die bezig is met de lenteschoonmaak en waarvan er 2 betrekking hebben op het product Instanet. Hij heeft tevens benadrukt dat hij geopteerd heeft voor een inlassing in kleur opdat de scheiding duidelijk zou zijn en dat de publicitaire folder niet bestemd is voor kinderen die er voor hen niets interessants in zullen vinden.

Jurybeslissing

Hoewel begrip hebbende voor de bekommernis van de klager, maar rekening houdend met deze elementen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren, van oordeel zijnde dat de reclame geen elementen bevat die indruisen tegen de wettelijke bepalingen of zelfdisciplinaire codes. Zij meent dat wanneer een kind dit ziet, hij het onderscheid kan maken tussen een waterpistool en de spray, daar de scheiding van het venster trouwens duidelijk zichtbaar is.

Adverteerder: HENKEL
Product/Dienst: Instanet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/04/2001