HENKEL – 22/06/2011

Beschrijving van de reclame

Spot 1 eindigt met: 'Maak nu kans op één van de vele gratis tickets voor de grotten van Han ...'.

Spot 2 eindigt met: '... nu in elke poederpak een gratis ticket voor de grotten van Han '.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt reclame gemaakt dat bij de aankoop van de producten een verblijf kan gewonnen worden in een Berenhut in de grotten van Han. Ook op de verpakkingen wordt dit aangegeven. Als je echter de site van Persil.be bekijkt, is hier nergens iets van terug te vinden. Vorige maand stond er zelf een bericht op dat de actie reeds beëindigd was met de namen van 10 winnaars op. Het is niet rechtvaardig acties op tv of verpakkingen kenbaar te maken als je er uiteindelijk niets tegenover stelt. Of gewoon niets doet met de actie. Dit is valse reclame om producten te verkopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder erkent dat door een technische onvolkomenheid het ontwikkelen van de website inderdaad vertraging had opgelopen. Dit euvel is echter ondertussen reeds verholpen waardoor alle deelnemers nu hun kans kunnen wagen ten einde een prijs te winnen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot vermeldt dat, bij de aankoop van de producten, men geweldige prijzen kan winnen en naar de website van Persil verwijst. Op de website van Persil wordt onder meer het volgende vermeld: “Bouw de leukste blokhut en win een weekend in de Berenhut van het Domein van de Grotten van Han”.

De Jury heeft er nota van genomen dat, op het moment van het indienen van de klacht, er geen referentie naar deze actie op de website in kwestie aanwezig was. Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat door een technische onvolkomenheid het ontwikkelen van de website vertraging had opgelopen. De Jury heeft vastgesteld dat hieraan ondertussen verholpen werd zodat de consumenten effectief deel kunnen nemen.

De Jury heeft ook genoteerd dat de aankondiging op de website van de namen van de 10 winnaars (waarnaar de klager verwees) een andere actie betrof, met name een fotowedstrijd waarbij men wasmachines kon winnen.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet misleidend is. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HENKEL
Product/Dienst: Persil
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/06/2011