HENKEL – 06/07/1999

Beschrijving van de reclame

Het etiket voor een ontkalker voor wasmachines verklaart de schadelijke gevolgen van kalk en vermeldt dat het product “2 nieuwe voordelen heeft : een vermindering van afval in het milieu en een snellere oplossing voor meer doeltreffendheid”. Een waarschuwing duidt aan dat het product irriterend is en welke de voorzorgsmaat-regelen zijn. Het bevat meer dan 30 % fosfaten.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het beweerde ecologisch voordeel door een vermindering van afval is onbegrijpelijk : welk afval wordt verminderd ? Het product bezit overigens geen enkele ecologische eigenschap (30% fosfaten), het is gevaarlijk en irriterend en het nut ervan is betwistbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten weten dat ten gevolge van de overname van het product van een andere onderneming, zijn zusterbedrijf in Frankrijk het product met een onveranderd etikettering op de Belgische markt had gehouden tijdens een korte periode van 1 maand. De etikettering werd dan overstickerd met een tekst zonder verwijzing naar een effect op het milieu van juli 1998 tot maart 1999, moment vanaf hetwelk een nieuwe verpakking zonder verwijzing naar een effect op het milieu werd gebruikt.

Jurybeslissing

In deze omstandigheden heeft de Jury beslist het onderzoek van het dossier niet verder te zetten.

Adverteerder: HENKEL
Product/Dienst: Persil
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/1999