HENKEL – 06/04/2011

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont een vrouw die met onblote borsten over het strand loopt en haar vriend omhelst. Tussendoor en op het einde worden er beelden getoond van de deodorant.

Voice-over: “Voel je fantastisch met innovatie van Fa Nutriskin. De eerste deo met 7 verzorgende ingedriënten en 48 uur bescherming. Ongelooflijk betrouwbaar, onweerstaanbaar zacht. Voel je fantastisch met de nieuwe deo’s van Fa Nutriskin.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een vrouw met ontblote borsten. Deze reclame is aanstootgevend en overschrijdt de grenzen van het fatsoen.

De klager vindt het schandalig dat vrouwen meer en meer naakt getoond worden. Deze reclame die uitgezonden werd op het einde van de namiddag op een zaterdag heeft hem geschokt. Hij vraagt zich af wat het belang is van borsten te tonen voor de verkoop van een deodorant. De vrouw omhelst haar vriend, nog steeds met ontblote borsten: duidelijke seksuele connotatie!

Standpunt van de adverteerder

Henkel maakt reeds sedert lange tijd gebruik van het thema "naakt" voor sommige van haar producten, zoals daar zijn Fa bad - en doucheproducten (voor de eerste keer al in 1973).

De positionering van Fa draait sedert de jaren ‘60 rond claims zoals “Wilde Frisheid”. In de spots wil Henkel steeds deze vrijheid en spontaniteit naar voor brengen. Meer bepaald de rol van de vrouw in deze situaties is er een van een positief ingestelde, vrijgevochten vrouw die het leven omarmt. De Fa producten worden ook hoofdzakelijk gekocht door vrouwen die hier ook de specifieke doelgroep van deze publiciteit zijn.

Het naakt wordt op een natuurlijke en spontane maar heel respectvolle manier getoond: slechts het bovenlichaam is zichtbaar. Bovendien wordt een deodorant, net als bad- en doucheproducten vaak gebruikt, in het dagelijkse “opmaak” moment, in een omgeving waar men redelijkerwijs naakt is.

Het naakt is in deze spot geen doel op zich, enkel een middel om het product, in een sfeer van frisheid en energieke uitstraling naar voor te brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv spot een vrouw toont met ontblote borsten die op het strand haar partner tegemoet loopt, dit teneinde de eigenschappen van het product (zoals frisheid) op de voorgrond te plaatsen.

De Jury merkt op dat het product een verband vertoond met de getoonde beelden (deodorant –lichaam).

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat deze beelden niet aanstootgevend of onfatsoenlijk overkomen en geenszins van aard zijn om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HENKEL
Product/Dienst: Fa deodorant
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/04/2011