HEGO MOBILE – 14/10/2020

Beschrijving van de reclame

De banner op de website van de adverteerder met in het midden informatie over een openingsweekend toont aan beide kanten dezelfde foto van twee oudere naakte mensen, een man en een vrouw, elk op hun scootmobiel.

De Facebookpost met informatie over een openingsweekend en een kortingsactie toont dezelfde foto met de man die zegt “Ik heb het gevoel dat ik wat vergeten ben!”, en de vrouw “Och Harry… Rijden maar! 10% op alles*!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame zeer ongepast en aanstootgevend voor mensen die dergelijk transport nodig hebben en vindt het denigrerend dat bejaarden afgebeeld worden als “demente” mensen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn reclame allesbehalve de bedoeling om te choqueren heeft. Dit is een afbeelding die men vrij op het internet kan vinden. Aangezien hij in nauw contact komt met mindervaliden, spot of lacht hij niet met deze bevolkingsgroep. Hij draagt deze groep een warm hart toe en hij voelt grote sympathie, vandaar ook zijn keuze om hierin zijn beroep uit te oefenen.
Zijn idee hierachter is dat deze personen erg gehaast waren om naar zijn opendeurdagen te komen. In geen enkel geval duidt hij hier op eventuele dementie bij deze groep.
Hij bood zijn excuses aan aan de personen die hier aanstoot aan nemen. Hij wenste ook te vermelden dat hij enorm veel positieve reacties kreeg van de oudere en mindervalide mensen die deze reclame “grappig” en zelfs “hilarisch” vonden.
Hij deelde ten slotte mee dat deze advertentie reeds verwijderd is en niet meer zal verschijnen aangezien hij hiermee een bepaalde groep mensen ongewild tegen de borst stootte.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertenties in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze geenszins de bedoeling had om te choqueren met de afbeelding in kwestie die men vrij op het internet kan vinden en waarmee hij beoogde te illustreren dat de personen erg gehaast waren om naar zijn opendeurdagen te komen zonder evenwel op eventuele dementie te alluderen.

Rekening houdend met het irrealistische karakter van de afbeelding en de uitnodiging om zich te haasten naar de openingsweekend is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de reclame in kwestie niet zal opvatten als een aanfluiting van de doelgroep van de adverteerder.

De Jury is dus van oordeel dat de advertenties niet van aard zijn om de bevolkingsgroep van mindervaliden of ouderen te denigreren.

Zij is echter van mening dat de gebruikte naaktheid om de commerciële boodschap in kwestie te brengen van slechte smaak getuigt.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Dienaangaande heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder de betrokken advertenties reeds verwijderd heeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HEGO MOBILE
Product/Dienst: Mobiliteitshulpmiddelen
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  14/10/2020