HEALTH MATE – 26/03/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:  
VO: “Dat onze infraroodsauna van Health Mate een weldaad voor lichaam en geest is dat wist u al, maar af en toe ontdekken zelfs wij nog voordelen waar we niks van wisten.” £
Man: “Dankzij onze Health Mate moet ik niet langer mee gaan shoppen met mijn vrouw.” 
VO: “Aah?” 
Man: “Ja, ze kan nu plots weer in haar kleren van vroeger. Ja, die infraroodsauna die heeft mij al meer uitgespaard dan dat het mij gekost heeft.” 
VO: “Ok, Health Mate is nog voordeliger dan we zelf dachten. Health Mate, infraroodsauna’s sinds 1979.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het bijzonder jammer dat deze radiospot zo oubollig is en eigenlijk misogyne of noem het seksistisch: de man die geld uitspaart (want hij brengt het geld binnen, hoewel het in zo’n gevallen meestal de vrouwen zijn die het budget beheren) en mevrouw die kost hém minder geld (want ze kan nu langer dezelfde kleedjes dragen).  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vroeg zich af of wijzen op het feit dat het niet van deze tijd zou zijn een klacht kan worden genoemd en heeft niet verder inhoudelijk gereageerd.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een man aan het woord laat die verrukt aanhaalt hoe het product van de adverteerder hem geld heeft doen uitsparen daar hij niet langer moet gaan shoppen met zijn vrouw aangezien deze weer in haar kleren van vroeger kan.  

De Jury is van mening dat de toon die gebruikt werd om de bedenkingen van de man in kwestie over te brengen sympathiek is en diens verhouding met zijn vrouw niet op een pejoratieve wijze voorstelt.  

De Jury is eveneens van mening dat de humor waarmee de radiospot is gerealiseerd door de gemiddelde consument wel degelijk zal worden opgevat als een knipoog naar het cliché van de man die niet graag gaat shoppen en niet als een negatieve allusie op een vrouw die financieel afhankelijk zou zijn van haar partner als kostwinner.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om vrouwen te denigreren of om een seksistisch stereotype te bestendigen dat ingaat tegen de evolutie van de maatschappij.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: HEALTH MATE
Product/Dienst: Infraroodsauna
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/03/2019