HEALTH MATE – 10/01/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat twee Vlaamse acteurs aan het woord.
David Davidse (met de stem van zijn typetje “Germaine de Coeur Brisé”): “Seg sjoeke, gij ziet er zo goed uit de laatsten tijd.”
Herbert Flack: “Aah, dat is dankzij mijn Health Mate eh.”
David Davidse: “Oh, wat is dat voor iets?”
Herbert Flack: “Awel, dat is nen infraroodsauna. Die staat gewoon bij mij thuis en die verbetert uwe bloedsomloop.”
David Davidse: “Mm, daar beneden?”
Herbert Flack: “Nee nee, niet alleen daar beneden bolleke. In heel uw lijf.”
Voice-over: “Benieuwd wat een Health Mate infraroodsauna voor jouw gezondheid kan doen? Ontdek het op mijninfraroodsauna.be.”
David Davidse: “Ik wil ook zo’n Health Mate bij mij thuis.”
Herbert Flack: “Ja, doen.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om negatieve stereotypering van homo’s (hoge, verwijfde, stem; interesse in bloedsomloop “daar beneden”, in sauna) zonder dat dit in verband staat met het product.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot gebruik maakt van de stemmen van Herbert Flack en David Davidse, beter bekend als “Germaine de Coeur Brisé”.
Het is een ludieke spot waar hij duidelijk wil verwijzen naar het personage dat er gebruikt is en die volgens hem niets te maken heeft met stereotypering naar homo’s toe.
Daarnaast haalde hij aan dat een sauna zorgt voor een doorbloeding van elke cel in het lichaam, en dat de spot dus alles met het product te maken heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de spot is ingesproken door de acteurs Herbert Flack en David Davidse waarbij deze laatste gebruik maakt van de stem van zijn typetje “Germaine de Coeur Brisé”.

De Jury is van mening dat de inhoud van de conversatie niet beledigend of denigrerend is voor homoseksuele mannen, maar slechts beoogt op een humoristische manier een verband te leggen met het product van de adverteerder. Zij is tevens van mening dat de vorm waarin de conversatie wordt weergegeven in casu niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen belachelijk te maken of om stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie te bestendigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HEALTH MATE
Product/Dienst: Infraroodsauna
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/01/2018