HANS ANDERS OPTICIENS – 04/06/2013

Beschrijving van de reclame

Op de website wordt de actie aangekondigd met een foto van een vrouw met een bril en daarbij “50% op alle glazen” in een rode cirkel.

Motivering van de klacht(en)

Hans Anders biedt glazen aan tegen 50%. Bij aankoop zegt men dat het enkel geldt voor kunststofglazen en niet voor minerale glazen. Dit is misleidende reclame volgens de klager.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de consument gelijk heeft wat de omvang van de aangekondigde actie betreft. De actie is 50% korting op alle glazen, dus ook op minerale glazen. De winkelmedewerkers zijn hiervan op de hoogte en hadden die korting dus moeten aanbieden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website voor de actie “50% op alle glazen”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de korting wel degelijk op alle glazen geldt.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HANS ANDERS OPTICIENS
Product/Dienst: Brilglazen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/06/2013