HANS ANDERS OPTICIENS – 03/02/2014

Beschrijving van de reclame

Op de website wordt de actie aangekondigd met een foto van een vrouw met een bril en daarbij “-50% op alle glazen” in een rode cirkel.
Na doorklikken vindt men onder meer de volgende tekst terug:
“-50% op alle glazen
Kwaliteit voor iedereen. Dat is onze missie. Daarom pakken we deze maand uit met maar liefst -50% korting op uw glazen. Dit betekent concreet dat u voor een enkelvoudige bril 1.5 slecht €99 betaalt ipv €159 en voor een multifocale 1.5 maar €149 ipv €259 betaalt.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager moest één glas vernieuwen maar dit kon niet aan halve prijs: er moesten twee glazen besteld worden. De website rept er echter met geen woord over.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat op de webpagina onder andere het volgende staat: 'Dit betekent concreet dat u voor een enkelvoudige bril 1.5 slecht €99 betaalt ipv €159 en voor een multifocale 1.5 maar €149 ipv €259 betaalt.'
Deze zin maakt al duidelijk dat de actie handelt over een bril, waarvan de definitie is: montuur + 2 glazen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website voor de actie “50% op alle glazen”.

De Jury heeft er ingevolge de klacht nota van genomen dat de aangekondigde korting van 50% niet toepasselijk is op het vernieuwen van één glas. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie bevestigde dat de actie over een bril (montuur + 2 glazen) handelt.

De Jury is van mening dat de reclame waarop de klacht betrekking heeft de beperkingen aan het aanbod onvoldoende weergeeft.

Aangezien het in casu voor de consument onduidelijk is onder welke voorwaarden hij van het aangekondigde kortingspercentage van 50% kan genieten, is de Jury derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury dan ook de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: HANS ANDERS OPTICIENS
Product/Dienst: Brilglazen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2014