HAMZI & CO – 05/03/2014

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een doos ‘Crazy Mix’ met flesjes van 20 ml van de alcoholhoudende drank ‘Kleiner Klopfer’ en een doos met flesjes van 20 ml van de alcoholhoudende drank ‘Flügel’ tussen dozen snoepgoed (Chupa Chups, Mentos, Tic Tac, …).

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2.

Sterke drank wordt geplaatst tussen snoep, waardoor het gegeven van “sterke drank” verloren gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de door de klager meegedeelde informatie. De Jury heeft vastgesteld dat er flesjes alcoholische dranken (namelijk Flügel en Kleiner Klopfer) tussen snoepgoed verkocht worden.

De Jury is van oordeel dat er alcoholhoudende dranken niet duidelijk als alcoholhoudende producten te koop aangeboden worden en dat er zo verwarring met niet-alcoholhoudende producten bestaat, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkelier derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

Gevolg

Bij gebreke aan positief antwoord betreffende de naleving van de Jurybeslissing werd de meest gerede beroepsfederatie hiervan in kennis gesteld overeenkomstig artikel 10 van het Juryreglement.

Adverteerder: HAMZI & CO
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  05/03/2014