HACHETTE COLLECTIONS – 15/09/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont enkele rozenkranssnoeren en daarna de titel “ Chez votre marchand de journaux” + prijs, lanceringaanbieding + beelden van de producten. Onderaan de link www.collection-rosaires.be
Voice-over: “Retrouvez les plus beaux rosaires consacrés aux saints de l’église dans une collection d’exception. Le numéro un, le rosaire de la Vierge Marie, et le livret, €2,90 »
In andere versies van de spot toont het laatste beeld het logo en de naam van Hachette Collection en de website www.hachette-collections.be

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het niet normaal dat de RTBF reclame van religieuze aard uitzendt zoals deze over de rozenkranssnoeren van de firma Hachette. Morgen maken ze reclame voor andere religieuze personen en de klager vindt dat een staatszender die werkt dankzij onze belastingen zich moet onthouden van alles wat te maken heeft met religie, ook in de reclameboodschappen. De klager vindt dat deze reclame voor religieus speelgoed een belediging is voor de filosofische overtuigingen van vele mensen.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot voor rozenkranssnoeren een reclame is van Hachette Collection en dat deze niet uitgaat van een religieuze instantie.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de spot het bijgeloof niet uitbuit.

Rekening houdend met wat voorafgaat en in de mate dat de spot geen bekeringsijver inhoudt, heeft de Jury gemeend dat deze geen betrekking heeft op de aansluiting bij een geloofsovertuiging. De Jury is eveneens van mening dat de spot niet van die aard is het neutrale karakter te schaden en dat het geen belediging vormt voor de religieuze of filosofische overtuigingen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HACHETTE COLLECTIONS
Product/Dienst: Rozenkranssnoeren
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2009