HAAGEN-DAZS – 30/11/1999

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een oude man die een slecht geheugen heeft en zich daarover beklaagt tegen een jonge vrouw die het product consumeert. Er wordt benadrukt dat het product wel perfect is.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als beledigend en kwetsend aangezien de spot wordt gedreven met dementie.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de vergelijking tussen een oudere man die aan geheugenverlies lijdt en het “100% perfect product” niet gepast is in reclame omdat het risico bestaat dat dit wordt beschouwd als spot met een ernstige ziekte, nl. Alzheimer, en weinig respectvol ten aanzien van oudere personen die aan deze aandoening lijden.
Zij wees de adverteerder op de toepasselijke wetgeving inzake reclame op televisie en deed de aanbeveling het einde van de spot (wanneer de oude man zegt: “Ik ben vergeten waar ik woon” gevolgd door de slogan “Gelukkig is Haägen Dazs wel 100% perfect”) te wijzigen, dan wel de spot in deze versie niet langer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder, gevestigd in het buitenland, liet gelden dat het nooit zijn bedoeling was te beledigen en hij erop toezag dat de “gentleman” op zeer voordelige wijze werd voorgesteld. Hij heeft de opmerkingen van de Jury wel aanvaard en bevestigde dat de spot in de toekomst niet meer zal verspreid worden in België.

Adverteerder: HAAGEN-DAZS
Product/Dienst: Ijsroom
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  30/11/1999