HAACHT BROUWERIJ – 12/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : “Schatje, ik heb nog een vergadering”, toont een jonge blonde dame die met een glimlach en een gsm in de hand voor een terras van een café staat waar 3 glimlachende vrouwen zitten. Naast deze afbeelding bevindt zich het logo van het merk met daaronder de vermelding : “Bier anders bekeken”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat niet de educatieve slogan vereist door art. 11 van de deontologische code van de Arnoldusgroep.
Deze reclame blijkt gebaseerd te zijn op “bedrog” hetgeen in het bijzonder in relaties tussen koppels niet kan aanzien worden als een positieve sociale waarde en zij is hierdoor dan ook strijdig met art. 1 van de IKK-code.
Indien deze reclame niet zou gebaseerd zijn op bedrog en dit zich effectief tijdens de werkuren afspeelt, roept dit eveneens vragen op in die mate dat deze reclame bier in verband brengt met de werkrelatie en kan begrepen worden als een aanzetting om de werkplaats te verlaten om alcohol te gaan drinken, hetgeen opnieuw getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat sommige personen er een leugen in kunnen zien, maar dat de reclame dit alleszins niet oplegt en het in ieder geval om een kleine leugen gaat. Hij benadrukte dat het de bedoeling is van deze campagne om op een vriendelijke manier lichtjes te spotten met bepaalde mannelijke gedragingen door een aantal situaties om te keren. Hij benadrukte tevens dat in de hypothese dat men geen leugen ziet in de boodschap het om een vergadering tussen vriendinnen gaat die zich op een terras van een bistro bevinden en niet op het werk en dat deze reclame derhalve niet aanzet tot het drinken van alcohol op het werk en aldus niet ingaat tegen de inspanningen van de overheid inzake de problematiek van alcohol op de werkvloer.

Jurybeslissing

Gelet op het manifeste humoristische karakter van de boodschap en de duidelijke zinspeling op de omkering van de rollen die haar niet verwerpelijk leek op het vlak van de sociale verantwoordelijkheid, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.
Wat de educatieve slogan betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze wel degelijk opgenomen werd in de hoek rechts onderaan, maar dat deze op bepaalde plaatsen tijdens de aanplakking van de affiche werd afgesneden ter hoogte van de kader. Zij heeft de adverteerder aangeraden om in de toekomst aandachtig te zijn op dat vlak.

Adverteerder: HAACHT BROUWERIJ
Product/Dienst: Primus
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/11/2002