HAACHT BROUWERIJ – 11/09/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het borstbeeld van Caesar met daarnaast Keizer Karel die een bierglas van het merk in zijn hand houdt. De tekstballon bij Caesar luidt : “Laat me je bier proeven en je mag de avond met Cleopatra doorbrengen”, waarop Keizer Karel antwoordt : “Rustig aan Caesar !” Slogan : “Keizer Karel. Het bier dat men zelfs niet ruilt voor een keizerrijk”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie ondermijnt de waardigheid van de vrouw door haar te reduceren tot ruilwaar en haar gelijkwaardigheid met het mannelijke geslacht wordt ontkend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de reclame een totaal onrealistische en anachronistische situatie toont die niet de bedoeling heeft om seksistisch of macho over te komen, maar om op een humoristische en ludieke wijze een product te promoten. Hij heeft tevens verwezen naar andere anti-macho campagnes die hij ontwikkeld heeft om bier te promoten.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met de meegedeelde informatie was zij de mening toegedaan dat de vrouw in deze reclame niet gediscrimineerd wordt, noch haar menselijke waardigheid aangetast wordt, daar het om een absurde historische voorstelling gaat waarbij het voorstel van Caesar afgewezen wordt. Daar er tevens geen inbreuken konden worden vastgesteld op de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, was zij van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: HAACHT BROUWERIJ
Product/Dienst: Keizer Karel bier
Media: Magazine
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2001