H&0 WONING & COMFORT – 21/09/1999

Beschrijving van de reclame

Ter gelegenheid van de opening van een nieuwe winkel deelt een persoonlijke mailing met de vermeldingen “Herinnering” en “Persoonlijke uitnodiging”, aan de geadresseerde mee dat zij en haar partner “de gelukkige winnaars zijn van de feestweek” en nodigt hen uit om de geschenken die“gereserveerd en bewaard” zijn (een koffiezet en een weekverblijf in een viersterrenhotel), ter plaatse te komen ontvangen. De datum is aangeduid tot wanneer deze “gratis en zonder enige aankoopverplichting” in de winkel kunnen worden opgehaald.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt als bedrieglijk beschouwd en de wettigheid van een dergelijke lokbrief, die een vorm van “sweepstake” is, wordt in vraag gesteld.

Standpunt van de adverteerder

Nadat de adverteerder beweerde dat de booschap werd voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken, dat geen opmerkingen formuleerde, liet hij weten dat in de Nederlandstalige versie van de mailing een vertalingsfout was gemaakt en het in realiteit een aanbod van een geschenk zonder aankoopverplichting betreft zodat in een gewijzigde versie van de mailing de vermelding “gelukkige winnaars” werd geschrapt.

Jurybeslissing

Onder de voorwaarde dat iedere geadresseerde effectief kan profiteren van de aangeboden geschenken, formuleerde de Jury geen opmerkingen.

Adverteerder: H&0 WONING & COMFORT
Product/Dienst: Meubilair
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/09/1999