GROUPON – 28/06/2011

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel ‘Liposculptuur of borstvergroting: voel je goed in je vel!’ vermeldt onder meer het volgende: “Huidige aanbieding: € 39 voor een waardebon van € 500 te gebruiken op liposculptuur of een borstvergroting: voel je goed in je vel dankzij Clinica Aesthetica. Korting 92 %. Bespaar 461 Euro”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame ongepast. Het is niet ethisch dat operatieve ingrepen voor een prijsje op het internet worden aangeboden. Het kan ook misleidend zijn omdat de waardebon van 500 euro de operatie waarschijnlijk niet dekt en de mensen die op deze aanbieding ingaan er uiteindelijk meer geld zullen aan moeten spenderen dan ze oorspronkelijk voor ogen hadden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de advertentie conform is met de Belgische wetgeving inzake de ethische en wettelijke voorschriften.

De adverteerder verkoopt ook waardebons online via zijn website als marketing instrument voor lokale handelaars. Net als bij klassieke waardebons kan de door de handelaar geleverde prestatie hoger zijn dan de waarde van de gekochte waardebon.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail met als titel ‘Liposculptuur of borstvergroting: voel je goed in je vel!’ onder meer het volgende vermeldt: “€ 39 voor een waardebon van € 500 te gebruiken op liposculptuur of een borstvergroting”.

Met betrekking tot de wijze van prijsvermelding (39 € voor een waardebon van € 500) is de Jury van oordeel dat het voldoende duidelijk is dat dit bedrag een korting betreft en niet de totale waarde van de aangeprezen operatie. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot dit punt.

Anderzijds, merkt de Jury op dat de reclame betrekking heeft op een implanteerbaar hulpmiddel, wat strijdig is met artikel 9, §4 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen die reclame verbiedt voor implanteerbare hulpmiddelen en voor daden die bestaan in het plaatsen of inplanten van implanteerbare hulpmiddelen.

De Jury is tevens van oordeel dat consumenten ronselen voor plastische ingrepen door kortingen aan te bieden sociaal onverantwoordelijk is, wat strijdig is met artikel 1, alinea 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Op basis van de ICC code en van de wet op geneesmiddelen heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing heeft nageleefd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GROUPON
Product/Dienst: Schoonheidsbehandeling
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  28/06/2011