GROUPON – 07/09/2012

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “Nieuwste iPad | Roterende iPad-case (...)” vermeldt onder meer het volgende:
“iPad: Nieuwste iPad (16 GB) met Retina-display en 4G”;
daaronder: een afbeelding van 2 iPads;
daaronder, links: “Korting Bespaar tot 70%”, rechts: “Prijs 549 €”;
daaronder: “Moeten we de iPad eigenlijk nog aan je voorstellen? Apple's paradepaardje: de eerste echte tabletpc die een revolutie veroorzaakte in het computerlandschap. Deze kruising tussen een Macbook en iPhone werd in no-time razend populair en ... meer.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om een geval van totale misleiding en opnieuw een staaltje totale desinformatie van Groupon. Bij de aanbieding staat de zeer misleidende boodschap "bespaar tot 70%". De prijs bedraagt 549€.
De klager haalt aan dat men op iedere website dezelfde iPad vindt voor 589€. Met andere woorden: dit is een besparing van nog geen 7% en zeker niet een besparing "tot 70%". Dat dit een schrijffout zou zijn zou volgens de klager wel zeer makkelijk zijn! Dit is pure misleiding en kan niet! Groupon zal wel goede aanbiedingen hebben, maar hij ziet zeer vaak dit type zaken verschijnen en niet-kritische consumenten zullen dit niet altijd nakijken en een deal doen die in feite geen deal is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat op zijn aanbieding naast de prijs van een artikel in promotie (desbetreffend een Ipad) de indicatie van het maximale kortingspercentage staat (Bespaar tot 70%) dat zijn gebruikers kunnen bekomen op zijn website, dit op diverse aangeboden artikelen. Immers, als men doorklikt op deze aanbieding, komt men op de website uit, waar naast de aanbieding van de Ipad met correct geafficheerde prijs, ook andere aanbiedingen, met tot 70% percent korting, worden vertoond. Volgens hem is dit bijgevolg geen misleidende reclame daar steeds correct weergegeven unitaire (€) prijzen worden geafficheerd per specifieke aanbieding. In dit geval van de Ipad zelfs met verzending inbegrepen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de email met als onderwerp “Nieuwste iPad | Roterende iPad-case (...)” die onder meer het volgende bevat: “iPad: Nieuwste iPad (16 GB) met Retina-display en 4G”; daaronder: een afbeelding van 2 iPads; daaronder, links: “Korting Bespaar tot 70%”, en rechts: “Prijs 549 €”.

De Jury heeft er nota van genomen dat hetzelfde artikel elders verkrijgbaar is tegen prijzen die maken dat geen sprake kan zijn van een daadwerkelijke korting van 70%.

De Jury heeft tevens nota genomen van het standpunt van de adverteerder volgens hetwelk deze vermelding “Korting Bespaar tot 70%” slechts een indicatie is van het maximale kortingspercentage dat zijn gebruikers kunnen bekomen op zijn website, dit op diverse aangeboden artikelen.

De Jury is dienaangaande evenwel van mening dat de wijze waarop de korting van 70% wordt vermeld en gepresenteerd – meer bepaald in de onmiddellijke nabijheid van slechts één specifiek aangeboden artikel – duidelijk doet uitschijnen dat deze korting betrekking zou hebben op dit specifieke artikel, zodat deze vermelding en presentatie wel degelijk misleidend kunnen zijn voor de gemiddelde consument. Met name is de Jury van mening dat, zelfs indien de door de adverteerder meegedeelde prijs correct is, de gemiddelde consument door die presentatie van het kortingspercentage bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury merkt bovendien op dat de bewering van de adverteerder daarenboven feitelijk onjuist is, aangezien de mail in kwestie voor andere aangeboden artikelen kortingen tot 87% vermeldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de consument te misleiden en strijdig is met artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen teneinde mogelijke verwarring op dit punt bij de consument te voorkomen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat zijn werkwijze reeds voor de Jurybeslissing werd aangepast.

Adverteerder: GROUPON
Product/Dienst: Voucher voor iPad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/09/2012