GROUPON – 02/04/2013

Beschrijving van de reclame

Een advertentie rechts op de website vermeldt « 249,00 €: Séjour 5* en All-In sur la Riviera turque – vol A/R et transferts inclus » en de prijs 249,00 € op een blauw etiket.

Na op de advertentie geklikt te hebben, komt men op een pagina van de website waarop deze tekst vermeld staat: “Superaanbod! All-inclusive verblijf aan de Turkse Rivièra: 7 nachten in Turan Prince Resort 5***** inclusief vluchten en transfers – ook geldig in hoogseizoen (vanav € 499 p.p.)” alsook, onder “Koop nu!”, de tekst “Bedrag: vanaf 249,00 €”.

Motivering van de klacht(en)

Wanneer men de advertentie in het klein ziet, gelooft men op reis te kunnen vertrekken voor €249. Wanneer men op de advertentie klikt om ze in het groot te zien, stelt men vast dat één en ander in feite vanaf €449 start. En als men tenslotte wil kopen, stelt men vast dat het bedrag van €249 in feite slechts de prijs is om zijn kamer te upgraden. Groupon gebruikt deze praktijk veel te vaak. Een prijs vermelden naast een advertentie die in feite helemaal geen recht geeft op het product, maar slechts op een bijkomende optie... maar men ziet dat pas achteraf. Is het wel legaal/ethisch om klanten aan te trekken via advertenties die meer dan dubbelzinnig zijn?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de reclamebanners die de prijs aanduiden op een blauw etiket links van de foto van de deal automatisch gegenereerd worden door robots op basis van een gegevensstroom die geen onderscheid maakt tussen de opties van het aanbod. In dit geval bevatte de deal een coupon van €249, wat verklaart dat de robot hier automatisch rekening mee heeft gehouden. De adverteerder heeft meegedeeld dat hij met de huidige technische mogelijkheden niet manueel een cijfer kan invoeren op het blauwe etiket links op het scherm maar dat het team van de ontwikkelaars is ingelicht en dat ze eraan werken om een blijvende oplossing te vinden.

De redactieploegen waken er echter over dat de titel van de aanbiedingen altijd zeer duidelijk de minimumprijs per persoon aanduidt, in dit geval €449. De omschrijving van de aanbieding vestigt tenslotte zeer duidelijk de aandacht op de diensten die beschikbaar zijn voor €249. Deze vermelding staat immers als vierde punt in vette letters en in kleur in de beschrijving van de aanbieding. Deze vermelding wordt vervolgens herhaald in de aanbieding met dezelfde presentatie.

In dit geval moest men enkel op de banner klikken om toegang te krijgen tot de volledige aanbieding die een startprijs vanaf €449 weergaf alsook alle andere details die nodig zijn voor de consumenten om hun keuze te maken. Daarenboven, aangezien de aanbieding een coupon van €249 bevat, werd deze prijs gebruikt. Het kan dus niet om misleidende reclame gaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie « Séjour 5* en All-In sur la Riviera turque – vol A/R et transferts inclus » en de prijs van €249,00 vermeldt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat men na het klikken op de advertentie op een pagina van de website komt waar een prijs “vanaf €449 p.p.” vermeld staat maar ook, onder “Koop nu!”, een bedrag “vanaf €249,00”.

Gelet op de manier waarop de aanbieding gepresenteerd wordt, is de Jury van oordeel dat er verwarring bestaat tussen de prijs van de coupon en de prijs van het verblijf en dat de reclame de consument misleidt en hem er toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikel 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikel 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de reclame niet langer verspreidde.

Adverteerder: GROUPON
Product/Dienst: Reis
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/04/2013