GROUPON – 02/03/2016

Beschrijving van de reclame

Op de website is er een afbeelding van het product met de tekst “Ozon luchtreiniger ionisator voor € 99,99 (90% korting)” met links, bij een groene knop “Koop!”, het volgende:
“99,99 € 990 €
Waarde 990 €
Korting 90%
Je bespaart 890,01 €”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat een luchtreiniger, zogezegd ter waarde van 990 euro, aangeboden wordt door de adverteerder voor 99,99 euro. Op enkele andere websites wordt exact hetzelfde product voor 80 tot 150 euro aangeboden. Volgens de klager voldoet de aanbieding niet aan de waarheid/werkelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij bij de desbetreffende aanbieding de prijs gebaseerd heeft op de adviesprijs die de fabrikant geeft. Op basis daarvan is het kortingspercentage opgemaakt.

Naar aanleiding van de vraag van de Jury over het verschil tussen de adviesprijs (€990) en de verkoopprijs (€99,99) – tevens omdat andere aanbieders een adviesprijs van maximaal €299 toonden – deelde de adverteerder mee dat hij beseft dat het verschil niet realistisch is en dat hij besloten heeft om de deal niet meer aan te bieden in deze vorm. Mocht hij deze deal opnieuw aanbieden dan zal hij zijn adviesprijs verlagen naar het bedrag van €299, teneinde zodoende een realistischer beeld te geven van de waarde van het product aan de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de aanbieding in kwestie op de website van de adverteerder. Zij heeft vastgesteld dat de aanbieding een waarde van 990 € voor het product vermeldt en dat de adverteerder een korting van 90 % toepast, wat een verkoopprijs van 99,99 € geeft.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury ook vastgesteld dat hetzelfde product op verschillende andere websites aangeboden wordt voor 150 € of met een doorgestreepte prijsaanduiding van 299 € en een verkoopprijs van 79,90€.

Na de bekomen uitleg en bewijsvoering te hebben onderzocht, is de Jury in casu van oordeel dat het dossier in zijn geheel veeleer betrekking heeft op het product zelf en op de prijsaanduiding dan op de communicatie zelf, wat echter buiten haar bevoegdheid valt.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury zich onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GROUPON
Product/Dienst: Ozon luchtreiniger ionisator
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  02/03/2016