GROUP S – 30/09/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: Met het sociaal secretariaat.
Man: Ja, dag mevrouw. Ik heb een vraag over absenteïsme in mijn bedrijf.
Vrouw: Bent u ziek?
Man: Nee, nee, nee. Het gaat over één van mijn werknemers mevrouw.
Vrouw: Ah, die is ziek?
Man: Ja, inderdaad. Die is al héél lang ziek mevrouw. Al veel te lang.
Vrouw: Bel dan een dokter eh meneer.
VO: Zorg dat uw sociaal secretariaat werkt. Group S, het sociaal secretariaat dat luistert, adviseert en HR-oplossingen op maat biedt voor zelfstandigen en ondernemers. Group S, op ons kan je rekenen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager worden mensen (werknemers) die langer ziek zijn in deze reclame verondersteld profiteurs te zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze radiospot kadert in een totaalreeks van 3 spots die telkens op humoristische wijze een beeld brengen van een fictief sociaal secretariaat en een fictieve bedrijfsleider. Deze kaart telkens een “probleem” aan bij zijn sociaal secretariaat.
De spots maken gebruik van humor en lichte ironie. Dit is een veelgebruikte stijlvorm in reclamecampagnes.
Bovendien wordt in de bewuste spot nergens gezegd dat werknemers die langdurig ziek zijn profiteurs zouden zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een telefoongesprek tussen een fictieve werkgever en een fictief sociaal secretariaat laat horen teneinde de diensten van de adverteerder in de verf te zetten.

De Jury is van mening dat de toon van de reclame luchtig is en dat de radiospot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager eraan geeft.

Gezien de context is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om bepaalde categorieën van personen te stigmatiseren of te denigreren en dat hij evenmin hun waardigheid aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GROUP S
Product/Dienst: Sociaal secretariaat
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2015