GROUP S – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat het volgende horen:

Man 1: « Attention, reconnaissez-vous ceci ? »
Men hoort de Brabançonne.
Daarna hoort men een buzzer.
Vrouw 1: « Groupe S, Le secrétariat social. »
Man 2 : « Pour toutes vos demandes en ressources humaines depuis l’administration des salaires aux négociations sociales. GroupeS.be ».
Vrouw 2 : « Le Groupe S est reconnu comme le meilleur secrétariat social par ICMA International. »

Motivering van de klacht(en)

De klager verbaast zich erover dat Groep S de Brabançonne gebruikt in haar reclamespot. Wat nog meer is, het scenario van de reclame bestaat eruit de Brabançonne te laten horen, te vragen « Reconnaissez-vous ceci ? » en dan een buzzer te horen (zoals in een televisiespel) met als antwoord: « Groupe S, secrétariat social ». Groep S maakt op deze manier (goedkoop) gebruik van de reputatie van een muziekstuk dat hen niet alleen niet toebehoort maar dat bovendien een symbolische waarde heeft voor vele Belgen. Is er hier geen sprake van oneerlijkheid en slechte smaak?
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn boodschap op basis van de Brabançonne een bewuste en weloverwogen keuze was. Gezien de huidige politieke context begrijpt hij dat dit reacties uitlokt. De spot moet echter op een rationele manier begrepen worden, los van alle gevoelens, politieke en filosofische ideëen.

Het enige doel was een sterke boodschap over te brengen : In tegenstelling tot de meeste andere sociale groepen is Groep S een echt Belgisch bedrijf met al decennialang een actieve aanwezigheid in heel het land. Het cliënteel van de adverteerder bevindt zich voor 40% in Wallonië, 20% in Brussel en 40% in Vlaanderen.

Sinds zijn oprichting, is Groep S gepositioneerd als volledig onafhankelijk en apolitiek. De keuze voor het volkslied onderstreept de identiteit van Groep S met vastberadenheid en fierheid. Groep S garandeert aan de werkgevers en werknemers een optimaal beheer van human resources, ongeacht de gevolgen van de lopende institutionele onderhandelingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de Brabançonne gebruikt om Groep S te identificeren. Het 100% nationale karakter van Groep S wordt hierdoor in de verf gezet.

Vooreerst, onderstreept de Jury dat de Brabançonne deel uitmaakt van het publieke domein.

De Jury is van mening dat het volkslied weldoordacht gebruikt is en op een niet denigrerende wijze.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GROUP S
Product/Dienst: Sociaal secretariaat
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011