GREENPEACE – 31/03/2015

Beschrijving van de reclame

De e-mailing en de website tonen een afbeelding van een hand dat de maat neemt tussen duim en wijsvinger. Daarnaast leest men de tekst “Hoe groot is uw scheur?” en daaronder:
“1. Meet je scheur
2. Neem foto
3. Deel”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster voelde zich beledigd als vrouwelijke consument en aangetast in haar integriteit. Zij vond deze aanspreking beledigend en denigrerend.
Deze woordspeling is volgens de klaagster zeer ongelukkig gekozen. Hoewel zij de link met de campagne wel begrijpt, zou Greenpeace zich op zijn minst bewust moeten zijn van de seksistische en ongepaste ondertoon van hun campagne.
Alluderen op het vrouwelijke geslachtsorgaan bij het voeren van een actie omtrent scheurtjes in een kernreactor getuigt van zeer weinig smaak en is een ongepaste adressering van de consument. (Dit zou volgens de klaagster overigens evenzeer het geval zijn mocht gealludeerd worden op het mannelijke geslachtsorgaan.)
Daar de woordspeling enkel vrouwen treft en dat dit ook de enige "persoonlijke" aanspreking is in de mail, heeft dit bovendien een erg seksistische bijklank.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de titel van de actie verwijst naar de meer dan 13.000 scheuren tot maximaal 18 cm die in het reactorvat van Doel 3 ontdekt zijn. Hij vroeg de burgers om hun bezorgdheid over deze scheuren te laten blijken door foto's te zenden van scheuren, om zo de totale lengte van alle opgetelde scheuren van Doel 3 te evenaren.
Hij heeft met deze actie niemand willen beledigen en is verbaasd dat een slogan die duidelijk slaat op de scheurtjesproblematiek van de Belgische kerncentrales en de burger op creatieve wijze uitnodigt om deel te nemen aan het online gedeelte van de actie op die manier wordt ervaren. Hij heeft overigens geen enkele dubbelzinnige inzending ontvangen die in de richting van de klacht gaat en op geen enkel moment werd het publieke debat gevoerd met argumenten die werden aangebracht in de desbetreffende klacht. Daarom is de adverteerder van mening dat het hier gaat om een puur persoonlijke interpretatie waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de communicatie met de titel “Hoe groot is uw scheur ?” in het Nederlands en “Quelle taille a la vôtre ?” in het Frans.

Zij heeft vastgesteld dat de aldus aangekondigde actie erin bestaat om burgers foto's te laten zenden van scheuren om zo de totale lengte van alle opgetelde scheuren van Doel 3 te evenaren.

De Jury is van mening dat de titel van de e-mailing door sommige consumenten kan worden geïnterpreteerd als alluderend op het vrouwelijke (Nederlandse versie) of mannelijke (Franstalige versie) geslachtsorgaan.

De Jury is echter van oordeel dat deze reclame de waardigheid van de vrouw of van de man niet aantast en evenmin denigrerend is.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet seksistisch van aard is en geen afbreuk doet aan de geldende fatsoensnormen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GREENPEACE
Product/Dienst: Campagne inzake kernenergie
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/03/2015