GOLDEN PALACE – 25/04/2007

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel : “Venez tenter la chance! Salle de jeux – Machines à sous – Golden Palace”, toont op de linkerzijde een foto van paardenrennen met daaronder de tekst : “Visitez nos autres salles ! www.goldenpalace.be” en op de rechterzijde een foto van een vrouw die deelneemt aan een kansspel en een foto van een hand met twee speelkaarten. Tekst in het midden : “Golden Palace Bruxelles à deux pas de la bourse, Rue du Marché aux Poulets 32 - 1000 Bruxelles. Ouvert à 9H00. Caméo Palace. Entre la Place de Brouckère et la Rue Neuve, Rue fossé au Loups 10-12 – 1000 Bruxelles. Ouvert à 9H00. C'est Las Vegas ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die een dame toont die deelneemt aan een kansspel kan gepercipieerd worden als een aansporing tot spelen. Er zijn al genoeg gezinnen die onderworpen zijn aan schuldbemiddeling. Deze reclame is choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde in het bezit te zijn van een licentie afgeleverd door de kansspelcommissie en stelde dat de reclame in kwestie hem niet strijdig leek met het JEP reglement. Hij bevestigde dat de reclame in kwestie geen foutief beeld weergeeft van de winstkansen, maar enkel de mogelijkheid om zijn kansen te komen wagen, zoals geldt voor elk toegelaten kansspel in België. Hij deelde mee dat hij een gelijkaardig reclameontwerp heeft voorgelegd aan de Kansspelcommissie die hierop geen opmerkingen geformuleerd heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft bijkomende inlichtingen ingewonnen bij de Kansspelcommissie, in het bijzonder mbt de art. 32.5 en 37.5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen die bepalen dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet zichtbaar mogen zijn. Uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat deze artikels tot doel hebben om te vermijden dat voorbijgangers “rechtstreeks” zouden worden aangetrokken tot het kansspel wanneer zij geconfronteerd worden met het zicht en het geluid van de toestellen in kwestie, maar dat deze artikels niet van toepassing zijn op de afbeelding van kansspelen in reclame.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren tav de reclame in kwestie.

Adverteerder: GOLDEN PALACE
Product/Dienst: Kansspelinrichting
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/04/2007