GLEEDEN – 29/02/2012

Beschrijving van de reclame

Op de affiche staat de volgende tekst op een paarse achtergrond: "Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu".
Daaronder een afbeelding van een rode appel waarin gebeten is en « Gleeden.com – le 1er site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes ».

Motivering van de klacht(en)

De klagers halen de volgende elementen aan :

De campagne is aanstootgevend en simpelweg schandalig. Reclame maken voor een illegale en immorele praktijk overschrijdt de grenzen van het aanvaardbare.

Reclame maken voor overspel is absoluut ongepast.

Zonder over overspel zelf te oordelen of de wettelijkheid van het product te bespreken, is het totaal ongepast om dit type van boodschap aan te plakken. Er zijn waarden die niet publiek geschonden moeten worden.

Veel jongeren worden bereikt via bushaltes. Het feit dat de affiches overal zichtbaar zijn, zal jongere generaties er toe aanzetten om nog lichtzinniger te zijn dan al het geval is. De waarden van minderjarigen kunnen op deze manier ernstig verstoord worden.Deze reclame onder de neus duwen van jongeren die volop op zoek zijn naar hun identiteit lijkt op provocatie of een poging tot ronseling door te profiteren van het feit dat, als men dit soort van uitdrukking of gedrag ziet, men er zich aan gaat aanpassen.

Geen enkele moraal, geen enkel respect voor de andere. Dit wijst op de huidige tendens van het belang van het ‘ik’ en het persoonlijke welzijn, dat veel belangrijker is dan het ‘ons’. Wij leven in een meer en meer egoïstische wereld.

De slogan zet duidelijk aan tot overspel en leugens.De reclame, op de openbare weg, zet aan tot echtelijke ontrouw, wat een overtreding is van artikel 213 van het burgerlijk wetboek dat bepaalt dat echtgenoten elkaar getrouwheid verschuldigd zijn.Deze reclame stelt een gedrag dat strijdig is met de belofte van getrouwheid tussen echtgenoten voor als een daad van burgerzin.Met bedrieglijke argumenten moedigt ze aan tot en banaliseert ze een gedrag dat oneerlijk en oneerbiedig is ten opzichte van de partner, waarvan het vertrouwen met de voeten getreden wordt. Het is niet omdat overspel bestaat dat het aangemoedigd moet worden. Wanneer gaan we, met zo’n argument, reclames zien floreren die moord of diefstal aanmoedigen?!

Het concept van de website zelf is immoreel en de website moet afgesloten worden.

Dit is onaanvaardbaar, dit zal families verwoesten. Men weet welke schade echtelijke ontrouw veroorzaakt in families (scheidingen, zelfmoord, ...). Dit kost allemaal geld aan de maatschappij en de belastingbetalers.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij vandaag meer dan 1 150 000 leden verenigt. In hoofdzaak dankzij de onderzoeken en het inhoudelijk werk die in samenwerking met experten uitgevoerd worden rond het thema van het koppel en de vrijheid die paren zichzelf toekennen, wordt het platform erkend als een referentie in Europa. Gleeden.com is vóór alles een sociale netwerksite en een technologisch platform.

Meer dan 50 000 Belgen zijn momenteel ingeschreven op Gleeden.com. In lijn met het imago van het platform, exclusief en elegant, trekt de campagne eveneens de kaart van humor en luchtigheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de betwiste reclame promotie maakt voor een website voor buitenechtelijke ontmoetingen. De volgende vermelding staat immers met name op de affiche die aan de Jury werd voorgelegd: « Gleeden.com – le 1er site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes ».

De Jury heeft vastgesteld dat de dienst die wordt voorgesteld (website voor buitenechtelijke ontmoetingen) een duidelijk verband vertoont met overspel en er zich dus, in dat opzicht, toe leent om vragen op te roepen op ethisch of moreel vlak, zoals blijkt uit de inhoud van de talrijke klachten.

Desalniettemin wenst de Jury in herinnering te brengen dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de aard, de kwaliteit of de relevantie van een product of van een dienst maar wel over de reclame die erover kan worden gemaakt.

Na onderzoek van de slogan van de reclame in kwestie (« Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu »), is de Jury van oordeel dat het moeilijk is om reclame te maken voor een dergelijke dienst (website voor buitenechtelijke ontmoetingen) zonder enige verwijzing – direct of indirect – naar overspel te maken.

Bijgevolg, daar waar de Jury zich niet kan uitspreken over de verwijzing naar overspel als zodanig, is zij evenwel van oordeel dat de manier waarop ernaar wordt verwezen in de slogan duidelijk figuurlijk van aard is.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze reclame die geen wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen overtreedt, rekening houdend met de dienst waarvoor ze promotie maakt en waarvan wordt verondersteld dat deze wettelijk op de markt is gebracht, rekening houdend met de depenalisering van overspel.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GLEEDEN
Product/Dienst: Site voor buitenechtelijke ontmoetingen
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/02/2012