GLEEDEN – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

De volgende tekst verschijnt op het scherm:
"Etre fidèle c'est bien...
Etre heureuse, c'est mieux."
Met daarbij het logo van Gleeden.
Vervolgens, op een paarse achtergrond: "Gleeden.com Le premier site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes".

Motivering van de klacht(en)

De klager was gechoqueerd en aangedaan en is verontwaardigd door deze reclame. Volgens hem zet deze reclamecampagne mensen aan tot het hebben van buitenechtelijke relaties, wat in strijd is met bepaalde waarden en wetten van onze maatschappij en in het bijzonder deze van het huwelijk (“Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.”). Deze campagne zet echtgenoten aan om de verbintenissen die ze zijn aangegaan niet te respecteren. Ze insinueert dat trouwe koppels niet gelukkig zijn! Bovendien kan deze reclame die uitgezonden wordt in het eerste deel van de avond gezien worden door adolescenten. Welk beeld van een koppel geeft ze weer? Men weet dat dit type van publiek bijzonder beïnvloedbaar is. Ze lopen het risico om een totaal vertekend beeld van een koppel te krijgen en het normaal te vinden dat men buitenechtelijke relaties heeft binnen een koppel. Welke toekomst voor onze maatschappij?
Het is des te choquerender aangezien men van oordeel kan zijn dat, door dit soort reclame uit te zenden, een openbare zender (RTBF) ingaat tegen de goede zeden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij altijd bezorgd is geweest om een serieus en voornaam beeld over te brengen door zich aan te passen aan de juridische eisen van aanbieders en leveranciers van advertentieruimtes.

Vooraleer ze uitgezonden en geafficheerd worden, worden de reclameboodschappen altijd onderzocht en gevalideerd door de juridische dienst van de overeenkomstige reclameregies. Hij heeft, tot op heden, geen enkele weigering van hun kant ontvangen aangezien zijn campagnes steeds hun publicatiecriteria respecteren.

De huidige reclamecampagne is een logisch vervolg van de voorgaande campagnes, een weerspiegeling van het merk, vrouwelijk en opvallend, die zonder complexen het woord neemt, maar op een humoristische toon met de finesse van een woordspeling. Het gaat inderdaad om een lichte provocatie, maar het doel van de campagnes was altijd om te doen glimlachen en nadenken, nooit om te choqueren of te beledigen.

Elke dag praten tientallen media over ontrouw, zoals de vrouwenbladen, TV-series, films of de actualiteit van de beroemdheden. Gleeden.com staat ver af van deze dagelijkse prikkelingen.

In een land waar de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is, hoort en begrijpt de adverteerder de klachten. Niettemin kunnen de gebruikers sinds 2009 vaststellen dat hij geen aanhangers probeert te winnen voor ontrouw en dat hij in geen geval waarden ophemelt die in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek.

Hij rechtvaardigt ontrouw niet, maar stelt zich tot doel een wezenlijk aspect, weze het taboe, van onze samenleving met humor te behandelen door het te relativeren. De site neemt inderdaad nota van een maatschappelijke realiteit. Hij beantwoordt, door middel van een beveiligd en gemodereerd platform, aan een behoefte die uitgedrukt wordt door gebruikers met dezelfde burgelijke staat, door hen toe te staan om op een anonieme manier virtueel privéboodschappen uit te wisselen, dit zonder hypocrisie.

Hij geeft toe dat de boodschap van de laatste televisiecampagne, hoewel in lijn met zijn initiële discours, de kijkers niet noodzakelijk aan het lachen heeft gebracht. Hij wenst dan ook zijn excuses aan te bieden aan de klagers als de reclamespots hen gekwetst of gechoqueerd hebben. Hij belooft om in de toekomst waakzamer te zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot de volgende teksten toont: "Etre fidèle c'est bien... Etre heureuse, c'est mieux." en "Gleeden.com Le premier site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes".

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame voor verspreiding werd voorgelegd aan de juridische dienst van de overeenkomstige zenders en reclameregies en dat deze geaccepteerd werd.

De Jury heeft vastgesteld dat de dienst die wordt voorgesteld (website voor buitenechtelijke ontmoetingen) een duidelijk verband vertoont met overspel en er zich dus, in dat opzicht, toe leent om vragen op te roepen op ethisch of moreel vlak.

Desalniettemin wenst de Jury in herinnering te brengen dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de aard, de kwaliteit of de relevantie van een product of van een dienst maar wel over de reclame die erover wordt gemaakt.

De Jury is van oordeel dat het moeilijk is om reclame te maken voor een dergelijke dienst (website voor buitenechtelijke ontmoetingen) zonder enige verwijzing – direct of indirect – naar overspel te maken.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame geen element bevat dat het risico zou lopen om morele schade toe te brengen aan kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GLEEDEN
Product/Dienst: Site voor buitenechtelijke ontmoetingen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014