GLAXOSMITHKLINE – 23/01/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw die uit haar raam kijkt naar de tuin van haar buren. Ze ziet een aantal mensen die tai chi aan het doen zijn, waaronder een glimlachende vrouw.
Vrouwenstem: “Tai chi. En wat met die kniepijn dan?”
Vervolgens kijkt ze over het hek naar dezelfde vrouw die aan het tafeltennissen is met een kind.
Vrouwenstem: “Nog steeds bezig. ’t Is duidelijk. Ze beweegt weer met plezier.”
De volgende dag zien we de tweede vrouw die in de badkamer over haar knie wrijft en het geadverteerde product gebruikt.
Vrouwenstem: “Dit is dus haar geheim.”
Voice-over: “Ze gebruikt Voltaren Emulgel Forte, een ontstekingsremmende gel die diep doordringt in de gewrichten en maar één keer om de twaalf uur aangebracht moet worden. Voltaren, bewegen wordt opnieuw een plezier.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat tai chi geen sport is waardoor men last kan krijgen aan de gewrichten. Het is juist een sport om dat op te lossen. De enige manier waarop men er kniepijn door kan hebben is door het slecht aan te leren. Volgens haar geeft de reclame een totaal verkeerde afspiegeling van de beginselen van tai chi weer.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het niet de bedoeling is om een onrespectvolle boodschap te geven over de sport tai chi. Hij wenste eveneens niet tai chi als oorzaak van kniepijn in beeld te brengen, maar juist te laten zien dat de vrouw tai chi (en tafeltennis) kan uitoefenen doordat haar gewrichtspijn verlicht is met behulp van het geadverteerde geneesmiddel.
Hij deelde tevens mee dat reclame voor geneesmiddelen in België strikt gereglementeerd is en dat de boodschap in de TV-reclame gecontroleerd werd door een externe commissie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat deze spot de praktijk tai chi niet als de oorzaak van de kniepijn van de afgebeelde vrouw in beeld brengt, maar slechts beoogt te illustreren dat deze vrouw lichaamsbeweging kan beoefenen (in casu tai chi en tafeltennis) doordat haar gewrichtspijn verlicht is met behulp van het geadverteerde geneesmiddel. Zij is derhalve van mening dat de spot geen vertekend beeld van tai chi weergeeft in dit verband.

Zij is tevens van mening dat de spot zich niet negatief uitlaat over de praktijk tai chi of over beoefenaars ervan.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GLAXOSMITHKLINE
Product/Dienst: Voltaren
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/01/2018