GLAXOSMITHKLINE – 22/10/2013

Beschrijving van de reclame

VO: “Tanderosie is een groeiend probleem. Zuren in voeding, bijvoorbeeld in fruit, vruchtensap, kunnen tandglazuur tijdelijk zachter maken. Daardoor kan het makkelijk afslijten. Tandglazuur dat weg is, is weg. De tandarts kan Proglasur adviseren. Proglasur gaat het tandglazuur helpen harder maken en zo helpen beschermen tegen tanderosie.”

Tekst op scherm:
“Tanderosie is een groeiend probleem...”
“Annick Vannitsen, Proglasur Mondverzorging, Wavre”
“Beeld gewijzigd om klinische situatie te tonen.”
“Wat bevelen tandartsen aan?”
“Vraag je tandarts om advies hoe je het beste je tandglazuur kunt beschermen.”

Motivering van de klacht(en)

Anno 2013, waar overgewicht een zware kostenplaat is geworden en een groeiend probleem, vindt de klager het heel misleidend om fruit en fruitsap als dé grote boosdoeners naar voren te schuiven. Mensen die zich snel laten overtuigen door reclame zijn vooral de (nog) niet kritische burgers (waaronder kinderen!) die nu het idee krijgen dat enkel fruit en fruitsap slecht zijn voor de tanden. Bij deze reclame voor tandpasta zou dit een verwijzing naar frisdrank moeten zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de TV-spot aan de hand van een testimonial van een GSK-medewerker wordt uitgelegd dat zuren in voeding het tandglazuur kunnen verzachten wat kan leiden tot slijtage van het tandglazuur. Hierbij worden zuren in fruit en fruitsap als voorbeeld genoemd. Het is absoluut niet zijn intentie om fruit en fruitsap als grote boosdoeners neer te zetten of mensen te weerhouden van een gezond dieet. In andere communicatie zoals bijvoorbeeld op de website www.proglasur.be worden frisdranken ook vermeld. Hij wil met de commercial uitleggen dat Proglasur helpt om het zacht geworden tandglazuur te verharden en te versterken, waardoor het helpt beschermen tegen tanderosie en men tegelijkertijd kan blijven genieten van een gezond en gevarieerd dieet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de TV-spot de werking van Proglasur uitgelegd wordt, met fruit en fruitsap als voorbeeld van voedingsmiddelen die zuren bevatten die het tandglazuur tijdelijk zachter kunnen maken.

De Jury is van oordeel dat het gezond karakter van fruit en fruitsap op die manier niet betwist wordt en dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GLAXOSMITHKLINE
Product/Dienst: Sensodyne Proglasur
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/10/2013