GLAXOSMITHKLINE – 16/08/2017

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot begint met het pruilerig gezicht van een jongen die afscheid neemt van zijn ouders die hem hebben afgezet bij zijn grootmoeder.
Jongen: “Opnieuw een dag met mijn oma en haar eeuwige kniepijn.”
De grootmoeder omhelst hem en neemt hem al lachend mee naar het huis.
We zien hen op hun knieën zittend met telegeleide auto’s spelen en op de wip in een speeltuin. Vervolgens besproeit de grootmoeder haar tuin en sproeit ze op de jongen die lacht.
Jongen: “Ze is veranderd. Maar wat is haar geheim?”

VO: “Ze gebruikt Voltaren Emulgel Forte om haar gewrichtspijn te verlichten. Voltaren Emulgel Forte, een ontstekingsremmende gel die diep doordringt op de gewrichten en maar 1 keer om de twaalf uur aangebracht moet worden. Doe zoals haar en probeer Voltaren Emulgel Forte. Voltaren, bewegen wordt opnieuw een plezier.”

Tekst op het scherm: “Voltaren® Emulgel® (diclofenac diethylammonium) is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 14 jaar, in geval van overgevoeligheid aan niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen of tijdens de zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw arts of apotheker. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare N.V. VF 341/01-2019.”

Motivering van de klacht(en)

Voor de klager is deze reclame – die een jongen toont bij zijn grootmoeder dewelke door het gepromote product te gebruiken voor hem een persoon die het bezoeken waard is wordt – een schande door toedoen van de commentaar die in de mond van het kind wordt gelegd. Voor hem is dit een gebrek aan respect voor de voortschrijdende verzwakking van ouderen en de verhouding tussen jongeren en ouderen kan niet op deze wijze in beeld worden gebracht.
De klager benadrukt bovendien dat de reclame quasi-misleidend is in de mate dat het product geen enkel daadwerkelijk effect heeft op artrose en andere degeneratieve aandoeningen.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot het eerste deel van de klacht, deelde de adverteerder mee dat het niet zijn bedoeling is om een onrespectvolle boodschap te geven. In de commercial legt hij uit dat Voltaren Emulgel een geneesmiddel is dat helpt om gewrichtspijn te verlichten. Verder legt hij uit dat het product een ontstekingsremmende gel is. De personages die een rol spelen in de commercial zijn een oma en haar kleinzoon. De commercial laat zien dat het product de gewrichtspijn bij de oma helpt verlichten, waardoor ze weer met haar kleinzoon kan spelen.

De boodschap die hij wil overbrengen met de commercial is niet dat hij ongemakken en degeneratieve aandoeningen wil verhelpen. Hij wil mensen met gewrichtspijn ervan bewust maken dat als ze gewrichtspijn hebben, Voltaren Emulgel de ontsteking zal verminderen waardoor de pijn zal afnemen.

In antwoord op het tweede deel van de klacht deelde de adverteerder mee dat Voltaren Emulgel wel degelijk geïndiceerd is om gewrichtspijn te verlichten, veroorzaakt door sommige vormen van reuma en artrose. Samen met andere geneesmiddelen is het product een mogelijkheid voor het verlichten van de pijn veroorzaakt door de ontsteking bij deze aandoeningen. De werkzaamheid van het product werd aangetoond via klinische studies waarbij statistisch gezien een significante reductie in de pijn wordt waargenomen. Indien het product de pijn en het ongemak bij deze aandoeningen niet verlicht bij bepaalde personen dan raadt hij deze personen aan om hun arts te contacteren om andere behandelingen te overwegen.

Hij deelde ten slotte mee dat reclame voor geneesmiddelen in België strikt wordt opgevolgd en dat de boodschap die de Tv-reclame bevat, gecontroleerd wordt door een externe commissie waarin een panel van experts (apothekers, dokters, afgevaardigden van de overheid ter controle op reclame van geneesmiddelen, consumentenorganisaties, mutualiteiten, …) de correctheid van de reclameboodschap beoordeelt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een jongen toont die door zijn ouders wordt afgezet bij zijn grootmoeder. In het begin klaagt hij dat hij een dag moet doorbrengen bij zijn grootmoeder met haar eeuwige kniepijn, maar vervolgens speelt hij vrolijk met haar en stelt hij vast dat ze veranderd is.

Wat het eerste punt van de klacht betreft, is de Jury van mening dat in de Tv-spot de woorden van de jongen niet getuigen van een gebrek aan respect ten aanzien van zijn grootmoeder. Volgens de Jury beperken ze zich tot het illustreren van hoe de oudere persoon in kwestie haar gewrichtspijnen aanpakt, door een voor-en-na situatie te tonen. De Jury is eveneens van mening dat de grootmoeder op een positieve manier voorgesteld wordt.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal opvatten als een aantasting van de menselijke waardigheid van oudere personen en dat de reclame niet van aard is om een persoon of een groep van personen te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Wat het tweede punt van de klacht betreft, heeft de Jury vastgesteld dat op het einde van de Tv-spot de tekst op het scherm onder andere het visumnummer “VG 341/01-2019” bevat.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder en de documenten die hij heeft meegedeeld, heeft de Jury er nota van genomen dat deze Tv-spot inderdaad een voorafgaand visum heeft gekregen na een advies van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen en dit in overeenstemming met artikels 16 en 17 van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepalen dat de televisuele verspreiding onder het publiek van een reclame enkel mag worden gevoerd na het verkrijgen van een visum afgeleverd door de Minister.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de visumaanvraag vergezeld dient te zijn van de onmiskenbare elementen voor de controle van de waarheidsgetrouwheid van de reclame.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GLAXOSMITHKLINE
Product/Dienst: Voltaren Emulgel Forte
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/08/2017