GEZONDHEIDSCENTRUM FRANCOIS LEROY – 26/10/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel « Verbazende ontdekking. De grootste afslankings-specialisten met stomheid geslagen. Het lipo-aspirante preparaat op basis van 9 afslankende planten, de buitengewone ontdekking van de befaamde herborist Claude Hermelin, bewijst dat het eindelijk mogelijk is om af te slanken (5,10 tot zelfs 20 kilo) zonder enige vorm van dieet. », geeft de advertentie een getuigenis met foto voor-na weer van een directiesecretaresse die het product gebruikt heeft en bevestigt dat zij 32 kilo verloor, zonder dieet, zonder oefeningen, zonder honger, zonder ook maar iets te moeten ontzeggen, door gewoon te blijven eten alles wat ze lekker vindt. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de formule, een certificaat voor een absolute garantie, en er is een bestelbon met een gratis proef bij aankoop van diverse kuren naargelang het gewicht dat men wenst te verliezen en een garantie van terugbetaling in geval van ontevredenheid.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor een mirakelproduct benadrukt door een fotomontage “voor en na” die een trucage is, is bedrieglijk.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan geldige bewijsvoering heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie niet conform is met de regels inzake reclame voor vermageringsproducten, alsook met de art. 5 en 21 van de IKK code. Daar het product obv planten geproduceerd is, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om het bewijs te bezorgen van de notificatie bij het Ministerie van Volksgezondheid overeenkomstig het K.B. van 29/8/97 betreffende voedingsmiddelen samengesteld uit planten. In afwachting heeft de Jury de aanbeveling geformuleerd om de advertentie in kwestie te schorsen en heeft eveneens de adverteerder verzocht om zijn volgende campagne aangaande hetzelfde product voor voorafgaandelijk onderzoek voor te leggen, overeenkomstig art. 15 van haar reglement.

Gevolg

Bij gebrek aan positieve reactie op haar verzoek en aanbeveling, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: GEZONDHEIDSCENTRUM FRANCOIS LEROY
Product/Dienst: Lipoaspirante kuur op basis van planten
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  26/10/2001