GERVI – 07/04/2020

Beschrijving van de reclame

Op de betrokken pagina van de website stonden onder de hoofding “Lees alle updates over het Corona virus hier. - Stay healthy, stay safe!”, naast algemene informatie over de beschikbaarheid van de dienstverlening van de adverteerder, op het ogenblik van de klacht onder meer de volgende teksten:  

“16/03/2020: Voorkomen is beter dan genezen 
TIP: Gebruik je sauna, stoomcabine of infraroodcabine én bescherm jezelf en je gezin tegen het Corona virus! 
Maak er in deze tijd dan zeker gebruik van! Het is bewezen dat gebruik van de sauna, infraroodcabine en stoomcabine een positief effect heeft op het genezingsproces van griep. Zo ook voor het Corona virus!  
Het coronavirus is zeer temperatuurgevoelig. Daarom raden we aan om een sauna te gebruiken met een hoge temperatuur (80-90°C) en de droge hete lucht goed in te ademen. Dit zal de hoeveelheid virus verminderen en verzwakken. Ook het gebruik van de infraroodcabine of stoomcabine kan je immuniteit verhogen. 
Salt Pro X: zuiverende zeelucht 
Om een longontsteking te voorkomen kan droge zoutinhalatie (Microzout) nuttig zijn. Het zout zal de natuurlijke zuivering van de longen activeren en heeft bovendien een ontstekingsremmende werking. Het stimuleert de doorbloeding van de longen en ondersteunt zo de natuurlijke "reiniging" van de longen en de hele luchtwegen. 
Saunagebruik en zoutinhalatie zijn daarom uitermate geschikt om het risico op een corona-infectie te verminderen of in geval van een infectie de effecten te verzachten en sneller te herstellen.”  

“17/03/2020: Houdt het Corona virus je wakker? Je HotSpring Spa kan helpen! 
We worden momenteel overspoeld met negatieve berichtgeving. Dit zaait paniek, angst en misschien houdt het jou ook wel wakker ’s nachts?  
Echter, wanneer ons lichaam niet de rust (slaap) krijgt die het nodig heeft, heeft dit een verzwakkend effect op ons immuunsysteem. En dit maakt ons net meer vatbaar voor het virus. Vaak horen we: “Het is niet dat ik niet wil slapen. Ik kan gewoon niet slapen. Het is niet dat mijn lichaam niet moe is. Het zijn mijn gedachten. Ik kan mijn hoofd gewoon niet uitzetten.” 
Onze tip: Ga in je spa 1 uur tot 45 minuten vooraleer je naar bed gaat. Dit kan ’n wereld van verschil maken! 
Je lichaam onderdompelen in het warme water kan alles veranderen… Zowel op fysiologisch als mentaal niveau. Het warme water: 
•Helpt je lichaam te ontspannen 
•Verzacht pijnlijke spieren 
•Brengt je geest tot rust 
•Brengt je zenuwstelsel in balans (van “fight or flight” naar “rest and digest”) 
•Helpt je stress los te laten en de dag af te sluiten… 
Wanneer je dan uiteindelijk in bed ligt, bevindt je lichaam zich in de ideale staat om snel aan een deugddoende nachtrust te beginnen…”  

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af op welke basis de adverteerder weet dat zijn producten écht helpen om zich tegen het coronavirus te beschermen. Het lijkt hem sterk dat het zo eenvoudig zou zijn. Volgens hem lijkt dit meer op commercieel misbruik proberen te maken van deze crisissituatie.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde in eerste instantie mee dat het wetenschappelijk bewezen is dat regelmatig gebruik van een sauna je immuunsysteem verhoogt en verwees hiervoor naar informatie van zijn leverancier over dit onderwerp.  
Saunagebruik is volgens hem dus net zoals gezonde voeding, voldoende slaap, voldoende beweging, mindfulness, één van de toepassingen die je nu kan inzetten om goed voor jezelf te zorgen. Hij zag het dan ook als zijn plicht om zijn saunaklanten te informeren dat zij nu dus zeker gebruik mogen maken van hun sauna om hun lichaam weerbaarder te maken.  

Ingevolge de vraag vanuit de Jury om tevens specifieker stavingsmateriaal te willen bezorgen wat betreft de voor zijn producten op zijn website geclaimde specifieke werkzaamheid met betrekking tot het huidige coronavirus, deelde de adverteerder vervolgens mee dat hij het coronavirus in eerste instantie ook als een “normaal virus” beschouwde, vandaar zijn initiële verwoording online, maar dat hij nu inziet dat dit niet het geval is.  
Hij heeft dan ook de verwoording op zijn website aangepast. Verwijzingen naar een eventuele link tussen saunagebruik en het coronavirus zijn verwijderd en zullen in de toekomst ook niet meer verschijnen.  
De adverteerder voegde nog toe dat hij te goeder trouw was en absoluut niet de intentie had om onwaarheden te verspreiden of de lezer foutief te informeren.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de posts op de website van de adverteerder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de beide kwestieuze posts, respectievelijk van 16 maart en 17 maart 2020, specifiek melding maken van het coronavirus en de gunstige effecten van de producten van de adverteerder met betrekking tot dit virus en de erdoor veroorzaakte ziekte en zich bevinden in een sectie van de website getiteld “Lees alle updates over het Corona virus hier. - Stay healthy, stay safe!”, die wordt bereikt door op de homepage van de website op de banner bovenaan met “Corona virus en Gervi – Alle updates” te klikken.  

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de adverteerder in eerste instantie heeft gereageerd door te verwijzen naar algemene informatie afkomstig van zijn leverancier over gunstige effecten op de gezondheid van sauna’s en aanverwante producten in het algemeen die hij heeft overgenomen op zijn website, maar niet in staat is gebleken om specifieker stavingsmateriaal te bezorgen wat betreft de geclaimde specifieke werkzaamheid met betrekking tot het huidige coronavirus.  

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in een bijkomende reactie echter meedeelde zijn vergissing te hebben ingezien en met name de tekst van de post van 16 maart te hebben aangepast.  

De Jury is echter van mening dat zowel de oorspronkelijke post van 16 maart als de oorspronkelijke post van 17 maart de producten van de adverteerder duidelijk aanprijzen specifiek ter preventie van besmetting met het coronavirus en ter bespoediging van het herstel bij ziekte ingevolge besmetting en dat deze reclame de gemiddelde consument er aldus toe kan brengen de aangeprezen producten aan te schaffen om zich in de huidige gezondheidscrisis te beschermen dan wel zich afdoende beschermd te weten door hen te gebruiken als hij er reeds eigenaar van is.  

Zij wijst er in dit verband echter niet alleen op dat de adverteerder heeft nagelaten de nodige staving voor zijn claims in dit verband aan te brengen, maar ook dat het coronavirus op basis van de momenteel beschikbare informatie evenzeer perfect gezonde personen zonder aanwijsbare reden kan treffen.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden en diens gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten in de zin van artikels 4, 5 en 6 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).  

Zij is tevens van oordeel dat de reclame aldus ten onrechte inspeelt op de angstgevoelens die heersen bij het publiek, wat strijdig is met artikel 2, alinea 2 van de ICC-Code.  

Zij is ten slotte van oordeel dat voormelde inbreuken nog steeds aanwezig zijn in de aangepaste versie van de post van 16 maart, daar deze nog steeds, weze het implicieter dan voorheen, de producten van de adverteerder duidelijk in verband brengt met beweerde weerbaarheid tegen het coronavirus.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de beide betrokken posts niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft de posts in kwestie verwijderd.  

Adverteerder: GERVI
Product/Dienst: Sauna - stoomcabine - infraroodcabine
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/04/2020