GENERAL MOTORS – 17/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als slogan « The new Opel Antara. Explore the city limits », toont een wagen van het merk op het dak van een hoog gebouw. Vermelding van de slogan “Geef voorrang aan veiligheid”,
gevolgd door het gemiddeld verbruik en de CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Volgens deze reclame zouden 4x4 voertuigen, zoals deze van Opel, wagens zijn die goed aangepast zijn aan de stedelijke mobiliteit. Het cynisme van de reclamemensen en de automobielconstructeurs is onbegrensd. De opstoppingen in de steden, de luchtvervuiling, de ozonpielen in de zomer, de problematiek van de opwarming van het klimaat verbonden aan de CO2 uitstoot, de plotselinge prijsstijging van koolwaterstof die een gat maken in het verwarmingsbudget van de kleine burger, dit alles laat de opdrachtgevers van deze reclame totaal onverschillig. Het is tijd voor de bewustmaking van de ecologische risico’s die ons bedreigen, alsook voor afdoende maatregelen. Bijgevolg, deze reclame van Opel is een belediging voor de intelligentie en de ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de slogan die gebruikt wordt voor Opel International een manier is om de positionering van dit merk in reclametermen te vertalen. Terwijl andere modellen zich meer “off road” en als “terreinwagen” positioneren, werd de Opel Antara net ontworpen voor een meer polyvalent gebruik. Het is aldus om dit meer polyvalente karakter van de Opel Antara op de voorgrond te plaatsen dat werd gekozen voor de slogan “Explore the city limits”, daar de stad gebruikt wordt als metafoor voor een weggebruik aangepast aan de Antara. Hij benadrukte dat deze positionering, slogan en creatie niet lokaal werden ontwikkeld, maar dat hij het internationaal reclamemateriaal gebruikt heeft voor de communicatie aangaande het model Antara. Hij is van oordeel dat hij met deze affiche geenszins de stadsmobiliteit ophemelt. Tenslotte liet hij gelden dat hij respect heeft voor de mening van de consument en dat hij als automerk werkt aan de consequente vermindering van de CO2 uitstoot op zijn gamma voertuigen en dit in overeenstemming met de wetgeving en de vooropgestelde doelstellingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat deze affiche een voertuig van het merk afbeeldt boven op het dak van een gebouw met als slogan “The new Opel Antara. Explore the city limits”.
De Jury is van oordeel dat deze slogan (The new Opel Antara. Explore the city limits) in combinatie met de visual (voertuig dat uitkijkt over de stad) van aard is om door de gemiddelde consument geïnterpreteerd te worden als een uitnodiging om de grenzen te overschrijden, en zelfs als een uitnodiging om er onverantwoord gedrag op na te houden, inclusief gedragingen op de openbare weg in strijd met de verkeers- en/of veiligheidsregels.
De Jury is derhalve van oordeel dat deze slogan in combinatie met de visual niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, hetgeen strijdig is met art. 1, al2 van de ICC code, alsook met de art. 5,6 en 8 van de Febiac code.
De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze slogan te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en dit rekening houdend met de combinatie van de visual.

De adverteerder liet gelden dat hij de aanbeveling van de Jury niet aanvaardt aangezien zij gebaseerd is op elementen die niet in de klacht voorkomen.

Op basis van het reglement, kan de Jury op eigen initiatief andere elementen opwerpen. In casu gaat het om een toepassing van de Febiac code. De adverteerder heeft geen verweer laten geworden na kennisname van de aanbeveling. Bij gebreke aan bevestiging dat de aanbeveling van de Jury zal nageleefd worden, werd overeenkomstig art. 16 van het Juryreglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: GENERAL MOTORS
Product/Dienst: Opel Antara
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/12/2007