GENERAL MOTORS – 08/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “Bénéficiez des top conditions et du financement à 0% jusque fin septembre” toont een wagen van het merk, met daaronder een verklarende uitleg mbt voertuig in kwestie.

Vermelding educatieve slogan, brandstofverbruik en CO2.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de lettergrootte van vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie (188 mm x 254 mm) 2,025 mm bedraagt en derhalve niet in overeenstemming is met hetgeen vooropgesteld wordt in art. 5 van de Febiac code (3 mm).

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met art. 5 van de Febiac code en intussen de betwiste advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen zal nemen om de regels strikt na te volgen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GENERAL MOTORS
Product/Dienst: Opel
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/10/2008