GENERAL MOTORS – 07/01/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont verschillende Opels met als slogan « LE remède contre la baisse du pouvoir d’achat ? Nos top conditions jusqu’à la fin novembre ».
Onderaan, de vermeldingen « Consommation moyenne (L/100 km) / Emissions CO² (g/km) : Astra : 7,9-4,5 / 119-189 ; Meriva : 7 ;3-5 ;0/135-174 ; Zafira : 7,4-5,7/152-194 ; Corsa : 7,9-4,1/109-190 ; Agila : 5,9-4,5/120-142 ; Vectra : 11,2-5,7/154-269 ».

Motivering van de klacht(en)

1) Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 definieert in art 1 (7° en 8°) het “officiële brandstofverbruik” en de “officiële specifieke CO2-uitstoot”, met name wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd dient de hoogste waarde te worden meegedeeld.

Art 5 van de nieuwe Febiac code daarentegen bepaalt dat de vorken (minimum en maximum uitstoot en verbruik) vermeld moeten worden.
[…] Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft.

Bijgevolg, is deze betwiste reclame in overeenstemming met de nieuwe Febiac code, maar strijdig met het K.B. van 5 september 2001.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde voor de verschillende advertenties verschenen in Vlan de lettergrootte van de vermeldingen mee:
1. 280x418mm: 3 mm
2. 326x228mm: 2,4 mm
3. 380x254mm: 2,4 mm
4. 440x294mm: 3 mm
en dat alle formaten groter waren dan een A5 en kleiner dan een A3: 3mm.

Hij preciseerde dat de standaard advertentie op A4 gemaakt werd waarna ze voor elke inlassing verhoudingsgewijs wordt vergroot of verkleind. Dit verklaart waarom de lettergrootte in de tweede en derde versie kleiner is. Om te kunnen garanderen dat de lettergrootte dezelfde blijft, zou de lay out telkens moeten aangepast worden wat onmogelijk is. Hij voegde eraan toe dat hij dit probleem dan ook bij Febiac zal aankaarten.

Hij liet tenslotte weten dat de vermelde waarden voor de Vectra en de Corsa niet meer kloppen omdat deze recentelijk werden aangepast.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en het brandstofverbruik in de advertentie weergegeven worden onder de vorm van een vork met de uiterste waarden (minimum en maximum).

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen in overeenstemming zijn met artikel 7 van het KB van 05/09/01, waarin bepaald wordt dat het reclamemateriaal (waarover het hier gaat) de gegevens waarvan sprake moet bevatten, zulk in overeenstemming met bijlage IV. Punt 3° van die bijlage luidt als volgt: “indien het om meer dan één model gaat, wordt … een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik opgenomen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat artikel 5 van de Febiac code waarin bepaald wordt dat « indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft » in overeenstemming is met bijlage IV van het KB van 05/09/01.

De punten 7° en 8° van artikel 1 van het KB van 05/09/01 bevatten de definities van het officiële brandstofverbruik en van de officiële specifieke CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor het geheel van de informatie waarop het KB betrekking heeft, waaronder het brandstofverbruiksetiket en de brandstofverbruiksgids.

De Jury benadrukte tevens dat punt 14° van artikel 1 van het KB van 05/09/01, dat de definitie van een « model » bevat, niet alleen naar het merk of het type verwijst maar ook naar de variant en uitvoering van een personenauto.

Voor het reclamemateriaal (art.7) gelden de specifieke voorschriften zoals bepaald in bijlage IV (vork met uiterste waarden), waaraan deze reclame beantwoordt.

Bovendien is de Jury van oordeel dat het vermelden van een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik meer informatie geeft dan alleen de hoogste waarde en dit in het voordeel van de consument.

Met betrekking tot de grootte van de vermeldingen heeft de Jury genoteerd dat deze in overeenstemming is met artikel 5 van de Febiac code behalve voor de tweede en de derde advertentie. De Jury heeft ook genoteerd dat de vermelde waarden voor Vectra en Corsa niet meer kloppen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de advertentie te wijzigen (enerzijds ivm de grootte en anderzijds ivm de waarden voor Vectra en Corsa) teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Febiac code en bij gebreke daaraan deze niet meer te gebruiken.

Adverteerder bevestigde dat hij de Febiac code zal naleven

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GENERAL MOTORS
Product/Dienst: Opel
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/01/2009