GENERAL MOTORS – 04/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Découvrez maintenant l’Opel Antara à partir de 24.045 €* !” toont een wagen van het merk op de dak van een building.

Tekst onderaan: “La ville est un terrain de jeu passionnant, si vous avez la bonne voiture. Découvrez un nouveau plaisir de conduire un SUV avec l’Opel Antara. Un style hors du commun. Des performances supérieures. Une technologie d’avant-garde. L’équilibre parfait entre puissance et élégance. La ville vous attend. Préparez-vous à repousser les limites de la conduite.”

De asterisk verwijst naar de volgende tekst: “ Le prix est d’application pour l’Antara Esentia 2.4 et TVA comprise. Offre valable du 15/04 au 30/07/2008. Modèle à titre d’exemple uniquement.”

Tekst onderaan in kleine letters: “Donnons priorité à la sécurité. Consommation moyenne (L/100 km) / Emissions CO2 (g/km) : 7,5-11,6 / 198-278.”

Vermelding van het logo en de website van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar de Juybeslissing genomen in 2007 betreffende een gelijkaardige reclame.

De huidige reclame gebruikt dezelfde visual, niet meer met de slogan « Repoussez les limites de la ville », maar met « La ville est un terrain de jeu passionnant, si vous avez la bonne voiture ».

De stad is geen boeiend speelterrein, ongeacht het gebruikte voertuig. Jaarlijks sterven er nog teveel mensen of raken ze gekwetst op onze wegen, zowel binnen als buiten de stad. Deze visual is in combinatie met de slogan van aard om door de gemiddelde consument geïnterpreteerd te worden als een uitnodiging om grenzen te overschrijden en zelfs als een uitnodiging om er onverantwoord gedrag op na te houden, inclusief gedragingen op de openbare weg in strijd met de verkeers en/of veiligheidsregels. De slogan in combinatie met de visual getuigt niet van behoorijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, hetgeen strijdig is met art. 1, al. 2 van de IKK code, alsook met art. 5, 6, en 8 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het uiteraard geenszins zijn bedoeling is geweest aan te zetten tot onverantwoord rijgedrag en hij meent ook niet dat deze advertentie enig negatief effect kan gehad hebben op het rijgedrag van een automobilist. Hij wil enkel het rijplezier en het verkennen van de grenzen van de technologie van deze auto benadrukken.

Hij stelde zich te realiseren dat de wijze waarop deze boodschap ‘vertaald’ is, tot misverstanden en tot gevoelens van onbehagen bij bepaalde klanten kunnen leiden, hetgeen geenszins zijn bedoeling was.

Hij heeft bijgevolg beslist om het gebruik van de teksten in deze vorm stop te zetten en te bekijken hoe hij deze kan aanpassen. Hij deelde mee dat er reeds opdrachten voor inlassingen zijn gegeven en dat deze in bepaalde gevallen (maandbladen) nog tot juni kunnen lopen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat het om dezelfde visual gaat als deze door haar onderzocht in het kader van het dossier 07.173, maar dat de tekst verschillend is. De slogan luidt: Découvrez maintenant l’Opel Antara à partir du 24.045€*!, gevolgd door de volgende tekst onderaan: La ville est un terrain de jeu passionant, si vous avez la bonne voiture. Découvrez un nouveau plaisir de conduire un SUV avec l’Opel Antara. Un style hors du commun. Des performances supérieures. Une technologie d’avant-garde. L’équilibre parfait entre puissance et élégance. La ville vous attend. Préparez-vous à repousser les limites de la conduite. In kleinere letters : informatie aangaande het aanbod, vermelding van educatieve slogan , CO2 en verbruik.

De Jury is van oordeel dat deze visual (voertuig dat uitkijkt over de stad) in combinatie met de tekst “La ville est un terrain de jeu passionnant, si vous avez la bonne voiture – Préparez-vous à repousser les limites de la conduite” van aard is om door de gemiddelde consument geïnterpreteerd te worden als een uitnodiging om de grenzen te overschrijden, en zelfs als een uitnodiging om er onverantwoord gedrag op na te houden, inclusief gedragingen op de openbare weg in strijd met de verkeers- en/of veiligheidsregels.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze zinnen in combinatie met de visual niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, hetgeen strijdig is met art. 1, al.2 van de IKK code, alsook met de art. 5,6 en 8 van de Febiac code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht deze advertentie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en in afwachting daarvan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury te zullen naleven. Het advertentiemateriaal in kwestie zal niet meer worden aangeleverd.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GENERAL MOTORS
Product/Dienst: Opel Antara
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/06/2008