GEMEENTEKREDIET – 19/11/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Mega Junior. Het sparen dat toelaat de dromen te realiseren van kinderen die groot zijn geworden”, beschrijft een prospectus voor een spaarrekening de voordelen en voorwaarden van het product. Er wordt vermeld dat geen taksen of onroerende voorheffing moeten betaald worden en dat een veel aanzienlijker bedrag wordt verworven dan met een gewone spaarrekening wat wordt geïllustreed middels een tabel die aangeeft hoeveel het kind bij zijn meerderjarigheid krijgt als 1.000 Fr per maand wordt gespaard. Tenslotte wordt een vaste intrestvoet van 4,5 % gegarandeerd gedurende de volledige duur van het contract.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk, aangezien een instaprecht werd aangerekend en de intrestvoet werd teruggebracht tot 3,25 %. De betaling van het instaprecht is niet vermeld en er wordt een vaste intrestvoet gegarandeerd voor de duur van het contract.

Standpunt van de adverteerder

Nadat de adverteerder erkende dat de eerste brochure, verspreid bij de lancering van het product, niet volledig was (de instapkosten zijn niet vermeld en de tekst inzake de gegarandeerde intrest is niet nauwkeurig), deed de Jury de aanbeveling alle nodige maatregelen te treffen opdat dergelijke reclame van bij het begin volledig en correct is.
De adverteerder deelde een tweede gewijzigde brochure mee die, enkele maanden na de lancering en rekening houdend met de reacties van cliënteel en agentschappen, werd verspreid.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat verbeteringen werden aangebracht, maar dat nog steeds een vaste intrestvoet “gegarandeerd vanaf de 1ste frank” wordt vermeld, wat doet geloven dat de garantie onbeperkt is terwijl volgens de uitleg van de adverteerder deze garantie beperkt is en de intrestvoet eenzijdig kan gewijzigd worden.
De Jury deed dan ook de aanbeveling deze paragraaf te wijzigen teneinde iedere dubbelzinnigheid of verwarring te vermijden.

Gevolg

De adverteerder deelde een gewijzigde tekst mee waarin duidelijk wordt bepaald dat de gegarandeerde intrest kan herzien worden maar slechts voor de bedragen gestort na kennisgeving van de nieuwe intrestvoet. De Jury heeft gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Adverteerder: GEMEENTEKREDIET
Product/Dienst: Mega Junior Verzekeringen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/11/1999