GEMEENTE DE PANNE – 15/05/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie in het in-flight magazine bevat een foto van twee lachende vrouwen in bikini die op hun buik op het strand liggen, met daarbij de slogan “Discover the hottest beach of the Flemish coast!”.
Daaronder het logo van de adverteerder en contactgegevens van zijn dienst toerisme.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het tonen van zeer jonge meisjes in bikini om het gemeentetoerisme te promoten al op het randje.
Daarnaast is de woordspeling tussen “hottest beaches” (de heetste stranden) en het gelijkluidende “hottest bitches” (de heetste sletten), ten aanzien van een internationaal publiek dat dus overwegend min of meer Engelstalig is en dus de “woordspeling” begrijpt, degraderend voor de modellen op de foto en voor het vrouwelijk geslacht in het algemeen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het campagnebeeld reeds eerder werd gebruikt, met name op kusttrams over heel de kustlijn zonder één enkele klacht, maar met talrijke positieve reacties.
De meerderheid van het publiek van de betrokken luchtvaartmaatschappij zal voldoende Engels – de keuze voor het Engels is juist gemaakt in functie van de omgeving – begrijpen om geen verkeerde connotaties te maken. De gesuggereerde taalkundige verwarring lijkt hem volledig ten laste van de klager te vallen en doet slechte wil vermoeden. Daarenboven merkt hij op dat de advertentie “beach” in het enkelvoud vermeldt en dus moeilijk geacht kan worden te verwijzen naar “bitches” in het meervoud.
De dames op het beeld zijn volwassen vrouwen van 18 jaar en ouder en kennen deze beelden. Het strand is één van de grootste toeristische troeven van de adverteerder en hij kan alleen maar toejuichen dat hij veel jonge mensen kan aantrekken (de doelgroep 18-25 jaar en bij uitbreiding tot 35 jaar is een expliciete doelgroep).
De verwijzing naar de “hottest beach” moet bovendien eerder gezocht worden in de klimatologische sfeer: het strand van De Panne is inderdaad het zonnigste strand van de hele kustlijn, gezien meermaals is bewezen dat de westkust het meest zonne-uren heeft van het hele land.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie twee lachende vrouwen in bikini toont die op hun buik op het strand liggen, met daarbij de slogan “Discover the hottest beach of the Flemish coast!”.

De Jury is vooreerst van mening dat de afbeelding in kwestie een duidelijk verband vertoont met de dienst waarvoor reclame gemaakt wordt, met name de toeristische dienst van een kustgemeente.

Zij is tevens van mening dat de slogan niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager eraan geeft.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze advertentie noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk is. Volgens de Jury getuigt de advertentie evenmin van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en is zij niet van aard om denigrerend over te komen ten aanzien van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GEMEENTE DE PANNE
Product/Dienst: Toerisme De Panne
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/05/2018