GEBROEDERS MERCKX – 23/05/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Mijn achterkant is zeker even tof. Fiat 500, car of the year 2008.” toont een wagen van het merk.

Tekst onderaan: “Niet-contractuele foto. Gemiddeld verbruik: 4,2 l/100km, CO2-uitstoot: 110g/km op versie 1.3 MultiJet 16v 75pk. Relevante milieu-informatie, m.b.t. K.B. van 19.03.04: www.fiat.be”, gevolgd door verschillende logos en contactgegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De gegevens in deze advertentie mbt het brandstofverbruik (4,2 l/100 km voor de versie 1.3 MultiJet 16V) en de CO2-uitstoot (110 g/km), stemt niet overeen met de beschikbare informatie op de website van de adverteerder.

Dit is in strijd met het KB betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een fout gaat op zijn website (www.fiat.com) waar de “verbruikwaarden” (4,5l/100 km ipv 4,2l/100km in werkelijkheid) en de “CO2-uitstoot” (119 g/km ipv 110g/km in werkelijkheid) voor de Fiat 500 foutief en dus hoger worden weergegeven dan de officiële gegevens. Hij benadrukte dat er dus geen vergissing is in de advertentie.
Hij deelde tevens mee dat deze fout op zijn website verbeterd werd.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury nota genomen van het feit dat de gegevens in de advertentie aangaande brandstofverbruik en CO2 uitstoot verschillen van de gegevens terzake op de website en dit ingevolge een fout op de website.

Anderzijds heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder deze vergissing op zijn website verbeterd heeft.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op de wettelijke en zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GEBROEDERS MERCKX
Product/Dienst: Fiat 500
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2008