GAZET VAN ANTWERPEN – 08/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een fles wijn Brabo.
Tekst: “WIN! 750 flessen Brabo Anvers. Shiraz Cabernet Sauvignon 2005 ter waarde van €7,30 per fles. Anvers en Brabo zijn Antwerpse wijnen uit Australië. Ze zijn een hommage van Wayne Keoghan aan de geboortestad van zijn vrouw Myriam. Het paar stichtte Anvers Wines in 1998 in Zuid-Australië. Van bij de start wilden ze unieke wijnen maken met complexiteit en veel finesse, zoals Anvers en Brabo. Deze wijnen zullen eveneens te proeven zijn op het openingsfeest van het Astridplein op 16 december 2006”.
Vervolgens vermelding van de website en telefoonnummers van de winkels waar men tot 31 december een 6de fles gratis krijgt bij aankoop van 5 dezelfde flessen Anvers wijn. Onderaan wordt telefoonnummer vermeld met wedstrijdvraag teneinde een fles wijn te winnen. Communicatiekosten en modaliteiten van de wedstrijd zijn vermeld, alsook een website.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan ontbreekt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een vergetelheid ging en hij intussen de nodige instructies gegeven heeft opdat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en deze advertentie derhalve strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen door de educatieve slogan te vermelden zoals voorzien door het voorvermeld convenant en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De Jury heeft de aandacht erop gevestigd dat de slogan onderaan de advertentieruimte dient geplaatst te worden, horizontaal en deel uitmakend van de visual en dit in het lettertype Arial-cursief en overeenkomstig de voorgeschreven grootte afhankelijk van het formaat van uw advertentie.

Adverteerder: GAZET VAN ANTWERPEN
Product/Dienst: Wijn Brabo Anvers-Shiraz Cabernet Sauvignon 2005
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  08/01/2007