GARAGES COLLIN – 24/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Citroën.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het reclamemateriaal dat aangeleverd werd door de invoerder verkleind werd, waardoor de lettergroote niet meer conform het KB en de Febiac code is. Hij deelde mee dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om dit in de toekomst te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (2mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (3mm).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft om dit in de toekomst te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGES COLLIN
Product/Dienst: Citroën
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/08/2009