GARAGE THIRION – 14/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Championne du monde. Mazda 2. World car of the year 2008” toont een groene wagen van het merk.
Tekst: Nouvelle Mazda 2. C’est un vrai concentré d’agilité. Et dès aujourd’hui, un concentré de championne du monde !. Et comme toute championne qui se respecte la nouvelle Mazda 2 a un secret : son poids plume. Une stratégie gagnante basée sur la réduction des masses afin de trouver un équilibre parfait entre le plaisir de conduire, la sécurité et l’écologie. Alors, vous aussi, rejoignez le mouvement et roulez au volant d’une championne du monde !. Il y a déjà une Mazda 2 à partir de € 11.550 (1,3l essence 3 portes – version Challenge).
Onderaan : vermelding website adres, verbruik (4,3l/100km) en uitstoot (114g/km), contactgegevens adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt enkel het brandstofverbruik van de variante die het minst CO2 uitstoot, hetgeen een inbreuk uitmaakt op art. 1,7° van het KB. van 05.09.01. Anderzijds is deze reclame misleidend voor de consument omdat zij doet geloven dat men voor de som van 11.550 euro een wagen kan kopen die 114g/km Co2 uitstoot en 4,3l/100km brandstof verbruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij uitsluitend het materiaal gebruikt dat wordt aangeleverd door Mazda en dat hij hieraan niets mag wijzigen. Hij verwees dan ook door naar Mazda Motor Benelux en deelde mee dat hij beslist heeft om geen reclame meer te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie preciseert dat het om de Mazda 2 1,3l benzine, 3 deurs, versie challenge gaat, maar dat de vermelde waarden aangaande het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot ( 4,3l/100km et 114g/km) deze zijn van de versie 1,4CDVi.

Bijgevolg is deze advertentie strijdig met het K.B. van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Indien de reclame meer dan één model dekt, dienen óf de officiële brandstofverbruiksgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te worden opgenomen, en dit op basis van bijlage IV van het voornoemde K.B.

Wanneer in de reclame verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep, en dit op basis van art. 1, 7° en 8° van het voornoemde K.B.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury involge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat hij beslist heeft om geen reclame meer te maken.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE THIRION
Product/Dienst: Mazda2
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/07/2008