GARAGE THIRE – 25/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Alfa Romeo Mito.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de bewuste advertentie in Passe Partout ondertussen werd geannuleerd.
De tekst en het formaat van bewuste advertentie werden gewoon overgenomen van de site “Alfa dealer materiaal”, zonder aanpassingen van lettertype of tekst grootte. Hij preciseerde dat hij te goeder trouw gehandeld heeft, in de veronderstelling zijnde dat het aangeboden materiaal door Alfa conform alle wettelijke voorschriften was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (1,1 mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (1,5 mm).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac-code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen heeft genomen om deze beslissing na te leven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE THIRE
Product/Dienst: Alfa Romeo Mito
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/08/2009