GARAGE TERMENS – 20/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassingen in Passe-Partout voor Daihatsu.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code. Bovendien bepaalt art. 5 van de Febiac code het volgende: De CO2- en verbruiksgegevens die worden weergegeven, zijn de waarden van het getoonde model in zijn getoonde versie (versie met manuele versnellingsbak / versie met automatische versnellingsbak / versie met benzinemotor / versie met dieselmotor / …). Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft
Dit is niet het geval aangezien de reclame geen rekening houdt met de variant Cuore automatique(5,5l/100km en 129 g CO2/km).

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (2 mm) groter is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code( 1,5mm) en heeft derhalve gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Daarentegen, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame 4 modellen toont( Sirion 1,0l + Trevis + Materia 1300 cc en Cuore 1,0l) waaronder de gegevens inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik worden vermeld (zonder opgave van vork met minimale en maximale waarden). De reclame preciseert niet dat het om de manuele/ automatische versies of benzine/diesel versie gaat) en vermeldt slechts de waarden van één versie (manuele versie), terwijl voor bepaalde modellen (zoals bijvoorbeeld de Cuore) ook andere versies (automatische versie) bestaan en derhalve ook de waarden van deze versie dienen opgenomen te worden.

De Jury is dan ook van oordeel dat deze reclame strijdig is met het K.B van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code .
De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE TERMENS
Product/Dienst: Daihatsu
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/08/2009