GARAGE REYNAERS – 06/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Renault Mégane.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De invoerder bevestigt dat de originele versie (A4 met 3mm) uitverkleind werd naar een A5 met 2,89mm.De nodige maatregelen werden genomen om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (2,89mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (3 mm).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac-code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de nodige maatregelen genomen heeft en de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE REYNAERS
Product/Dienst: Renault Mégane
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/08/2009