GARAGE KOHL – 16/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont 2 modellen van het merk (Swift en SX4) met prijsaanduiding en informatie over het aanbod. Onderaan worden de gegevens inzake CO2 en brandstofverbruik vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De lettergrootte (l/100km en g/km) is kleiner dan hetgeen is voorgeschreven door art. 5 van de Febiac code (>A5: minimum 3 mm). Deze reclame is dus strijdig met de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De regie heeft de grootte van de vermeldingen meegedeeld en heeft bevestigd dat ze de reclame zal aanpassen.

Jurybeslissing

De Jury heeft op basis van de meegedeelde informatie vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (2.16 mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (>A5: minimum 3 mm).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden. Met het oog op het wijzigen van de reclame in kwestie, vestigde de Jury er tevens de aandacht op het feit dat voor deze vermeldingen (cijfers+letters l/100km en g/km) 'alle karakters', zowel de hoofdletters als de kleine letters (behoudens sub- of superscript en andere bijzondere lettertekens), in overeenstemming moeten zijn met de minimale voorgeschreven lettergrootte.

In dit verband, heeft de Jury genoteerd dat de regie bevestigd heeft dat ze de advertentie zal aanpassen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE KOHL
Product/Dienst: Suzuki
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/02/2011