GARAGE FORNEVILLE – 27/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassingen in Passe-Partout voor Daihatsu.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddelde brandstofverbruik wordt niet vermeld, hetgeen strijdig is met het K.B. van 05/09/2001 en art. 5 van de Febiac code. Deze vermeldingen inzake CO2 et brandstofverbruik moeten worden vermeld in een lettergrootte die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap met voor elk karakter een minimum van 1,5 mm.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik niet werden vermeld, hetgeen strijdig is met:
- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 (en haar bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s
- art. 5 van de Febiac code

De Jury heeft tevens de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat art. 5 van de Febiac de lettergrootte voorschrijft voor de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik ( A5: 3mm,…).

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht zijn reclame te wijzigen en in afwachting daarvan niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE FORNEVILLE
Product/Dienst: Daihatsu
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/08/2009