GARAGE DEVILLERS – 16/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Joyeuses conditions!” toont de Chevrolet Cruze 1.6 LS en vermeldt de prijs van “€ 15.999 (1)”. In een kader daarnaast, de vermelding “Conditions anniversaire - € 15.999 (1) – Offre temporaire. De (1) verwijst naar de kleine letters onderaan de advertentie: “Offre valable uniquement pour les particuliers du 01/01 au 31/01/2011”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie maakt reclame voor de prijs van de Chevrolet Cruze 1.6 LS: “€ 15.999” met een kleine “1” die verwijst naar een tekst in kleine letters onderaan de advertentie waarin de verkoopsvoorwaarden uitgelegd worden.
Het probleem ligt in het feit dat de tekst waarnaar het nummer « 1 » verwijst het volgende vermeldt : « Offre valable uniquement pour les particuliers du 01/01 au 31/01/2011 ».Het feit dat de belangrijkste slogans van de reclame de foto van de auto, de titel “Joyeuses conditions!” en de prijs « € 15.999” zijn, misleidt de consument aangezien op het moment dat de reclame verscheen het aanbod niet meer geldig was.
Deze reclame is dus in strijd met artikel 94 van de wet betreffende handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Standpunt van de adverteerder

De media deelde mee dat ze vergeten zijn de datum van de algemene voorwaarden aan te passen aan de maand februari aangezien de saloncondities verlengd werden maar de basis van de reclame hetzelfde was gebleven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie de Chevrolet Cruze toont met een tijdelijk aanbod aan de prijs van 15.999 €, samen met een (1) die verwijst naar de vermelding “Offre valable uniquement pour les particuliers du 01/01 au 31/01/2011”. De advertentie in kwestie verscheen echter op 6 februari 2011.

De Jury is van oordeel dat de vermelding in kwestie van aard is om de consument te misleiden, wat strijdig is met artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. Bijgevolg heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame aan te passen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder meedeelde dat het om een fout ging en dat de advertentie niet meer verspreid zal worden.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE DEVILLERS
Product/Dienst: Chevrolet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/02/2011