GARAGE DELSOIR – 10/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “60 years of Honda – Il y a déja une Jazz 1.2i pour10.990€, une Jazz 1.2i Cool pour 13.320€, et une Jazz 1.4i Style pour 14.990 € » toont een wagen van het merk met daaronder de vermelding « modèle illustré : Jazz 1.4i Anniversary.

Daaronder bevindt zich een kader met uiteenzetting van de kenmerken van de Jazz 1.4i Anniversary, gevolgd door een andere kader die het volgende vermeldt: Jazz 1.4i Annversary € 12.990* supplément pour boîte automatique CVT: € 1.230.

Vermelding van contactgegevens, voorwaarden van de actie, gegevens inzake verbruik en CO2 (5,5 tot 5,8 l/100km en 129 tot 137g/km) en verwijzing naar website.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor de Honda Jazz voertuigen vermeldt enkel het brandstofverbruik voor de varianten die het minst CO2 uitstoten (129-137g/km) zonder rekening te houden met de voertuigen met automatische versnellingen. Er is dus inbreuk op het K.B. van 5 september 2001 dat het volgende stipuleert:

1,7° Wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, is de op te geven waarde voor het brandstofverbruik van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik binnen die groep;1,8° Wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven CO2-waarden van dat model gebaseerd op de variante en/of uitvoering met de hoogste officiële CO2-uitstoot binnen die groep;

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de waarden inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot waarnaar verwezen wordt in de advertentie, gebaseerd zijn op de officiële cijfers van Honda. Zij hebben de bedoeling het publiek (toekomstige kopers) te informeren in zijn geheel. Deze waarden houden rekening met het verbruik en de uitstoot van alle wagens van het Jazz gamma, inclusief de automatische versies.
De vermelde cijfers stemmen overeen met de cijfers van de technische fiche van de Honda Jazz 1.4 CVT die een maximaal gemengd verbruik weergeeft van 5,8l/100km en een CO2 uitstoot van 137g/km. Hij deelde tevens mee dat de Honda Jazz 1.4 CVT Style 5,8 l/100km verbruikt en 137g/km uitstoot.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de advertentie enkel slaat op de Jazz 1.2i (10.990€), de Jazz 1.2i Cool (13.320€), de Jazz 1.4i Style (14.990 €) , de Jazz 1.4 i Anniversary et de Jazz 1.4i CVT Anniversary en dat de gegevens vermeld in de advertentie inderdaad overeenstemmen met de technische fiches en derhalve correct zijn.

De Jury heeft er nota van genomen dat de waarden op de website van Honda (en niet de website van de adverteerder) voor de Jazz 1.4 CVT (5,9l/100km en 139g/km) betrekking hebben op het model ES dat geen deel uitmaakt van de Anniversary reeks en derhalve niet opgenomen is in de advertentie.

Gelet hierop, heeft de Jury gemeend dat deze advertentie niet in strijd is met het K.B. van 5 september 2001.

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE DELSOIR
Product/Dienst: Honda
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/07/2008