GARAGE DEKEYSER – 06/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Renault Clio.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddelde brandstofverbruik wordt niet vermeld, hetgeen strijdig is met het K.B. van 05/09/2001 en art. 5 van de Febiac code. De vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik dienen vermeld te worden in de lettergrootte zoals voorgeschreven door art. 5 van de Febiac code, hetgeen in casu niet het geval is.

Standpunt van de adverteerder

Invoerder bevestigt dat de adverteerder het brandstofverbruik niet vermeld heeft. Ook de CO2-uitstoot diende iets groter te worden vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik niet werden vermeld en dat de CO2 uitstoot vermeld werd in een lettergrootte die kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art 5 van de Febiac code (1,5 mm).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de nodige maatregelen genomen heeft en de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE DEKEYSER
Product/Dienst: Renault Clio
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/08/2009