GARAGE DARAND – 06/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing (165 mm x 230 mm)in Passe-Partout voor Suzuki.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het formaat (165 mm x 230 mm) van de advertentie en de lettergrootte van de vermeldingen (3 mm) mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake het gemiddelde brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie (165mm x 230mm) 3 mm bedraagt en dus in overeenstemming is met de lettergrootte voorgeschreven door art.5 van de Febiac-code (3mm).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE DARAND
Product/Dienst: Suzuki
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/08/2009